KlussenKlussen

Navigeren door 16e-eeuws Nederland

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft dinsdag een digitale kaart gelanceerd die een gedetailleerd beeld laat zien van Nederland aan de vooravond van de Gouden Eeuw.

- ad -

Nederland is al sinds de late middeleeuwen het meest verstedelijkte gebied van Europa. Maar hoe zag ons land er precies uit? De digitale kaart laat een gedetailleerde momentopname van ons land in de zestiende eeuw zien. De kaart toont meer dan honderd steden en veel wegen, gebouwen en waterlopen. De Rijksdienst:

“Nieuwe technieken maken het mogelijk om oude kaarten van steden te combineren met het historische wegenpatroon. Op die manier ontstond een nieuwe digitale overzichtskaart van Nederland in de aanloop naar de Gouden Eeuw. Nu kan iedereen virtueel door laatmiddeleeuwse straten navigeren en aanwijzen waar de galg en de plaatselijke herberg stonden.”

Cartograaf Jacob van Deventer

Halverwege de zestiende eeuw liet de Spaanse koning Filips II uit militair-strategische overwegingen kaarten maken van de toenmalige Nederlanden. Cartograaf Jacob van Deventer werkte tot zijn dood in 1575 aan deze opdracht en produceerde honderden weergaven van zestiende-eeuws Nederland. Hij maakte overzichtskaarten met de belangrijkste plaatsen en het omliggende landschap maar ook honderden plattegronden van steden.

De Van Deventerreeks is uniek in de wereld; er is geen ander land dat in deze periode zo nauwkeurig in kaart is gebracht.

- advertentie-

- ad -
- advertentie -

De digitale kaart is voor iedereen te raadplegen en is te vinden op landschapinnl.nl/verstedelijkingskaart.

Boek: De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland
Boeken over (de geschiedenis van de) cartografie


Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Veel meer tips ➱


Blij met deze site?

Klant bij Bol?Klant bij Bol? Bestel via deze link en Historiek krijgt een kleine vergoeding. Dank u wel!