Dark
Light

Nieuwe website voor Middeleeuwse handschriftencollecties

Auteur:
1 minuut leestijd
Afb: Huygens ING

Huygens ING gaat een nieuwe website bouwen voor de bestudering en ontsluiting van middeleeuwse handschriften in Nederlandse collecties. Het project komt tot stand dankzij een subsidie uit het Fonds KNAW Instituten.

Doel van het project is om een groot publiek toegang te bieden tot een volledige set digitale afbeeldingen en goede beschrijvingen van de middeleeuwse handschriften. Voor de blauwdruk van het te bouwen portaal zijn drie collectiehoudende instellingen partner in het project: Huis van het boek in Den Haag, Tresoar in Leeuwarden en de Athenaeumbibliotheek Deventer. De collecties van deze instellingen gaan de eerste inhoud vormen van een virtuele omgeving, waarin tenminste tweehonderd manuscripten ontsloten worden, compleet met gestructureerde beschrijvingen en een zoekinterface. In het nieuwe portaal kunnen manuscripten uit verschillende collecties naast elkaar bekeken of vergeleken worden met manuscripten uit gedigitaliseerde collecties in het buitenland. In de toekomst moeten alle Nederlandse collecties met middeleeuwse manuscripten gebruik kunnen maken van hetzelfde model.

Negentig instellingen

In Nederland zijn ruim 90 instellingen waar middeleeuwse manuscripten bewaard worden. Het gaat daarbij om kleine collecties, waar slechts enkele boeken bewaard worden tot instellingen met honderden items, zoals de Leidse Universiteitsbibliotheek die meer dan 1.300 manuscripten in de collectie heeft. Huygens ING:

“Er is een enorme rijkdom te vinden aan historische objecten, die van belang zijn voor de Nederlandse geschiedenis, identiteit, religie, kennisgeschiedenis, wetenschap, et cetera. Delen van deze collecties zijn al online te vinden, maar in vergelijking met de ons omringende landen is Nederland niet erg ver met de digitale ontsluiting van dit belangrijke stuk erfgoed. Bovendien is er sprake van versnippering, omdat ieder het op eigen wijze aanpakt. Dit project biedt daarvoor een oplossing.”

Het nationaal manuscriptenportaal wordt gebouwd naar het model van het Zwitserse eCodices, A Virtual Manuscript Library of Switzerland. Ook wordt voortgebouwd op een database die al een aantal jaren geleden is samengesteld, waarin gegevens over middeleeuwse handschriften in Nederlandse collecties zijn verzameld: Medieval Manuscripts in Dutch Collections. Het project gaat in september 2020 van start en heeft een looptijd van 2 jaar.

Overzicht van boeken over de Middeleeuwen

×