Dark
Light

Nieuwe geschiedenisboeken (wk 10) – 2017

Auteur:
4 minuten leestijd
nieuwe geschiedenisboeken
nieuwe geschiedenisboeken

Wekelijks verschijnen er nieuwe geschiedenisboeken. Van lijvige studies tot publieksboeken en van naslagwerken tot historische strips. Op Historiek plaatsen we veel voorpublicaties en we bespreken zoveel mogelijk titels, maar alles bespreken is ondoenlijk. Daarom hebben we de rubriek ‘signalementen’. Hier plaatsen we wekelijks een bericht met daarin recent verschenen en besproken titels.

<<< Signalementen week 9 | Signalementen week 11 >>>

Selectie week 10

Onze vroegste vooroudersOnze vroegste voorouders Bert Bakker – € 39.99

De menselijke geschiedenis strekt zich ver uit vóór de tijd waarin de mensen opschreven wat er zoal gebeurde. Onze vroegste voorouders gaat over de steentijd, toen Nederland aanvankelijk nog slechts een klein en anoniem stukje van de grote Europese ruimte was. Maar aan het einde van ons verhaal heeft de bevolking hier een eigen karakter gekregen en begint met de inrichting van ons land een nieuw hoofdstuk van onze geschiedenis.
Lees: Waar begint de geschiedenis? | Meer informatie / bestellen

Zinkjongens - Sovjetstemmen uit de Afghaanse OorlogZinkjongens – Svetlana Alexijevitsj De Bezige Bij – € 29.99

Van 1979 tot 1989 was een miljoen Sovjetmilitairen verwikkeld in een zinloze oorlog in Afghanistan, onder hen vooral jonge jongens. Tallozen van hen kwamen om en werden in een zinken lijkkist teruggezonden naar huis, terwijl de Sovjetstaat het bestaan van het conflict ontkende. De moeders van de ‘zinkjongens’ wilden weten hoe en waarom hun zonen waren gesneuveld. Toen ze achter de waarheid kwamen waren ze zo ontsteld dat ze weigerden deze te aanvaarden. Zinkjongens presenteert de aangrijpende getuigenissen van officieren en soldaten, verpleegkundigen en prostituees, moeders en zonen die de oorlog en de blijvende gevolgen beschrijven.
Lees: Zinken doodskisten als symbool… | Meer informatie / bestellen

Duitse Herfst - Het spook van de RAFDuitse herfst. De Rote Armee Fraktion Aspekt – € 18.95

Met de oprichting van de RAF, de ‘Rote Armee Fraktion’ of ‘Baader-Meinhof-Groep’ in 1969 begon één van de zwartste bladzijden in de naoorlogse geschiedenis van West-Duitsland. In de zogenoemde ‘Duitse Herfst’ van 1977 werd de West-Duitse samenleving opgeschrikt door terreurdaden die hun weerga niet kenden. In dit boek wordt het ontstaan van de RAF verklaard vanuit de context van het naoorlogse West-Duitsland. Daarnaast worden de twee grondleggers van deze terreurgroep, Andreas Baader en Ulrike Meinhof, geportretteerd. De vraag hoe het kwam dat zij tot het uiterste gingen om hun politieke doelstellingen te realiseren vormt daarbij het uitgangspunt.
Lees: De Rote Armee Fraktion (RAF) | Meer informatie / bestellen

Monument voor de quaggaMonument voor de quagga Fusilli – € 19.90

Ken je de quagga, dat dier dat de pech had te veel op andere dieren te lijken? Behalve doodschieten hebben we nooit geweten wat we met hem aan moesten. Een wilde ezel was het, een vrouwelijke zebra, een bastaard! In 1883 stierf in Artis de allerlaatste zonder dat iemand het doorhad. De quagga is de schlemiel van de uitgestorven dieren. Tegenwoordig zijn we hem voor het gemak maar helemaal vergeten. Dat is jammer, want zijn verhaal is een prachtige zwartkomische parabel. De quagga laat zien hoe hopeloos verloren we zijn als zich een dier aandient dat zich niet in een hokje laat plaatsen.
Lees: De nutteloosheid van wilde paarden | Meer informatie / bestellen

De heilige geschiedenisDe heilige geschiedenis – Jonathan Black Servire – € 25.00

In ‘De heilige geschiedenis’ wijst Jonathan Black ons op de aanwezigheid van engelen in mythen, folklore en religieuze testamenten. Met zijn deskundigheid en wetenschappelijke aanpak leert Black ons anders te kijken naar bekende spirituele verhalen. Soms zijn engelen het middelpunt, soms zijn ze bijna onzichtbaar, maar uit elk verhaal blijkt dat ze er altijd en overal zijn. Black schreef eerder de culthit ‘De geheime geschiedenis van de wereld’, de vermoedelijke bron van Dan Brown’s ‘De Da Vinci Code’.
Lees: Heilige geschiedenis – Lincoln, Hitler en Kennedy | Meer informatie / bestellen

De ontredderde republiek  Zoektocht naar de ziel van FrankrijkDe ontredderde republiek – Mia Doornaert Polis – € 19.95

Zoektocht naar de ziel van Frankrijk
Nog steeds is La douce France een trekpleister voor ontelbare bezoekers en voor expats die er van hun pensioen komen genieten. Merkwaardig genoeg zijn de Fransen zelf ten prooi aan een gevoel van rien ne va plus, ondanks de vele troeven van hun land. Frankrijk heeft hervormingen nodig, maar pogingen daartoe worden prompt gesaboteerd. Mia Doornaert peilt naar de diepere oorzaken van de malaise in een land met een zo glorieus verleden en een nog steeds benijdenswaardig heden.
Meer informatie / bestellen

Het Maastrichts experimentHet Maastrichts experiment Vantilt – € 19.50

De Universiteit Maastricht werd in 1976 opgericht als de Rijksuniversiteit Limburg. Ze werd geacht een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van het hoger onderwijs in Nederland door experimentele opleidingen te ontwikkelen, vandaar ‘het Maastrichts experiment’. Een internationale oriëntatie lag voor de hand – inmiddels komt bijna de helft van de ruim 16.000 studenten niet uit Nederland. Als niet-klassieke universiteit moest ze zich bewijzen binnen het bestaande universitaire bestel, maar dat bood juist ook kansen voor groei en eigenheid. Inspiratie voor onderwijskundige vernieuwing werd gezocht in de Verenigde Staten.
Lees: Geschiedenis van de Universiteit Maastricht | Meer informatie / bestellen

Levi's eerste kerstfeestLevi’s eerste kerstfeest – Ewoud Sanders Vantilt – € 29.50

Jeugdverhalen over jodenbekering (1792-2015)
Christenen moeten de joden koesteren, want zij zijn Gods uitverkoren volk en bovendien was Jezus joods. Maar de joden moeten Jezus wel als de Messias erkennen. Dat is, in essentie, de boodschap van vijfenzestig protestantse en twaalf katholieke jeugdverhalen over jodenbekering die Ewoud Sanders in dit boek nauwgezet in kaart brengt. De verhalen verschenen in boekvorm, als krantenfeuilleton, in tijdschriften, in schoolboeken, als kerstgeschenk of als toneelstuk.
Lees: Jeugdverhalen over jodenbekering (1792-2015) | Meer informatie / bestellen

Alexander Gogel (1765-1821) - Grondlegger van de Nederlandse staatAlexander Gogel – Grondlegger van de Nederlandse staat Verloren – € 39.00

Gogel was een fascinerende persoonlijkheid met een zeer interessante loopbaan in de turbulente Bataafs-Franse periode (1795-1813). Deze Amsterdamse koopman smeedde de zeven verenigde gewesten samen tot een Bataafse eenheidsstaat, met één belastingstelsel, een transparante begroting en één muntstelsel. Zijn interesse en invloed waren echter breder. Gelijkheid voor de wet hield voor hem ook de vrije toegang tot een beroep in. Hij was dan ook een fel ijveraar voor de afschaffing van de gilden. Verder nam hij intensief deel aan de debatten over de constitutionele vormgeving van de nieuwe staat.
Lees: Grondlegger van de Nederlandse staat | Meer informatie / bestellen

Piet Mondriaan - De man die alles veranderdePiet Mondriaan – De man die alles veranderde Waanders – € 24.95

Weinig kunstenaars hebben zichzelf zo vaak opnieuw uitgevonden als Piet Mondriaan (1872-1944). Van realistische landschappen tot aan zijn wereldberoemde geometrische abstractie, volbracht Mondriaan een ware ontdekkingstocht door de moderne kunst. Dit nieuwe boek volgt Mondriaans leven en werk aan de hand van de Mondriaancollectie van het Gemeentemuseum Den Haag. De grootste collectie ter wereld, die iedere fase van Mondriaans indrukwekkende loopbaan bestrijkt.
Meer informatie / bestellen

<<< Signalementen week 9 | Signalementen week 11 >>>

×