Dark
Light

Oude muziekinstrumenten laten van zich horen

Auteur:
2 minuten leestijd

Tafelpiano in de Chinese Kamer van Museum Geelvinck
In Museum Geelvinck in Amsterdam worden de komende maanden weer een serie benefietconcerten gegeven. Bijzonder is dat er tijdens deze concerten ook wordt gemusiceerd op historische toetsinstrumenten.

De benefietconcerten vinden al sinds 2005 plaats.


Foto’s: Museum Geelvinck

De musici doneren de helft van de opbrengst van het concert aan een fonds dat zich richt op het behoud van de zogenaamde Sweelinck Collectie. Deze collectie historische toetsinstrumenten werd in de jaren zeventig opgezet door Rien Hasselaar in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam. In deze periode kwam er steeds meer belangstelling voor de authentieke muziekuitvoering van muziek uit de achttiende en negentiende eeuw.

De collectie bestaat voornamelijk uit historische pianofortes en vroege piano’s. Enkele jaren geleden kwam de collectie onder de vleugels van het aan de Keizersgracht gevestigde Museum Geelvinck. Het museum:

De pianoforte – en met name de tafelpiano – is bij uitstek het muziekinstrument dat past in de huiselijke omgeving van een grachtenhuis zoals het Geelvinck Hinlopen Huis. Indertijd beschikte ieder zichzelf respecterend welgesteld huishouden wel over een (tafel)piano, een trend die zich nog tot lang in de twintigste eeuw heeft voortgezet. Niet voor niets is de piano nog altijd het meest bespeelde muziekinstrument voor amateurs en professionals in Nederland.

Het beheer van de historische collectie is een van de belangrijke activiteiten van het museum. Het museum houdt zich onder meer bezig met het weer bespeelbaar maken van oude instrumenten. Het grachtenpand waarin het museum is gevestigd is te klein om alle instrumenten te herbergen. Verschillende van de instrumenten worden, na restauratie, daarom op passende locaties neergezet, zoals monumenten, waaronder buitenplaatsen, met een mogelijkheid voor een klein muziekpodium.

Benefietconcerten

Lyravleugel die in de zomer van 2010 is gerestaureerd

Ten behoeve van de collectie historische intrumenten worden er de komende maanden, steeds op zondagmiddag, weer concerten gegeven in het museum. Tijdens deze concerten in de zogenaamde Blauwe Kamer worden, waar mogelijk, ook historische instrumenten bespeeld. Naast klassieke muziek van Barok tot en met Romantiek – de kernperiode van het museum –, worden ook combinaties met muziek en instrumenten uit andere culturen uitgevoerd, evenals hedendaagse composities geschreven voor deze historische instrumenten.

Restaurateur Frans Wytema over de collectie en de concerten:

Een oud instrument moet klinken omdat het muziekinstrument gemaakt is om erop te spelen en mensen te bekoren. En dat kan alleen als het instrument goed speelbaar is. […] Ik vind dat de oude instrumenten hun eigen pleidooi moeten houden voor hun voortbestaan. En dat kan alleen als ze klinken.

De entreeprijs bedraagt 15 euro en gaat naar het Geelvinck Restauratiefonds. De concerten beginnen steeds om 16:45 uur. Reserveren kan op de website van het museum. De volledige concertagenda is hier te vinden.

Video over de Sweelinck Collectie en de benefietconcerten:

×