Dark
Light

Paus: ‘Luther was gepassioneerd christen’

Auteur:
1 minuut leestijd

Paus Benedictus XVI brengt momenteel een bezoek aan zijn geboorteland. Vrijdag bezocht hij Erfurt, de stad waar kerkhervormer Maarten Luther aan het begin van de zestiende eeuw enkele jaren studeerde en de stad waar hij monnik werd in het Augustijnenklooster.

Luther is een van de bekendste kerkhervormers uit de geschiedenis. Hij protesteerde onder meer tegen het door Johann Tetzel ontwikkelde aflaatsysteem. Oktober 1417 spijkerde hij volgens de overlevering zijn beroemde 95 stellingen op de kerk in Wittenberg. Hierin liet hij zich negatief uit over verschillende praktijken in de kerk, zoals het aflaatsysteem. Deze gebeurtenis wordt over het algemeen gezien als het begin van de Reformatie, de godsdienstige beweging die in de zestiende eeuw de katholieke kerk van binnenuit probeerde te hervormen. Uiteindelijk ontstond een nieuwe beweging, de Kerk der Reformatie of Gereformeerde Kerk.

De paus bracht vrijdag een bezoek aan het klooster waar Maarten Luther vijfhonderd jaar geleden studeerde. De 84-jarige kerkvorst zei in een toespraak in de kapittelzaal van het klooster onder meer het volgende over de in 1821 geëxcommuniceerde kerkhervormer:

“Wat hem constant dreef, was de vraag naar God, dat was de passie en drijfveer van zijn leven.”

Benedictus XVI ging in Erfurt ook in gesprek met vertegenwoordigers van de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). Velen binnen de EKD willen dat de excommunicatie van Maarten Luther ongedaan wordt gemaakt. Ook willen veel protestanten dat de paus gezamenlijke eucharistievieringen van katholieken en protestanten toe gaat staan. Aan beide wensen is vooralsnog niet voldaan.

De paus hoopt met zijn reis de contacten met andere godsdiensten te verstevigen. Hij riep vrijdag ook op tot “dialoog en wederzijdse waardering” tussen de islam en het christendom.

Boek: Luther. Een biografie

×