Slag bij Mühlberg (1547)

Eind april 1547 behaalde keizer Karel V nabij Mühlberg, een stadje in de huidige Duitse deelstaat Brandenburg dat destijds deel uitmaakte van het keurvorstendom Saksen, een klinkende overwinning op de troepen van het Schmalkadisch Verbond, een alliantie van protestantse vorsten en steden die het oneens waren met het katholiek religieus

Duitse Boerenoorlog (1524-1525)

De Duitse Boerenoorlog (Deutscher Bauernkrieg) - van 23 juni 1524 tot 15 mei 1525 - was een godsdienstoorlog in het Heilige Roomse Rijk, die kort na het op gang komen van de Reformatie uitbrak.

Protestanten – Herkomst van het begrip

Het begrip protestanten zal weinig Nederlanders vreemd in de oren klinken. De aanduiding is al bijna 500 jaar oud. Wanneer ontstond deze term en waar precies? Een korte geschiedenis van het begrip protestant.

Huldrych Zwingli (1484-1531) – Zwitserse reformator

De Zwitserse reformator Huldrych Zwingli (1484-1531), ook wel Ulrich Zwingli genoemd, is minder bekend dan zijn Frans-Zwitserse mede-reformator Johannes Calvijn (1509-1564). Beide vervulden echter een belangrijke rol ten tijde van de Reformatie. Zo’n vijfhonderd jaar geleden, in januari 1519, begon Zwingli met zijn gereformeerde prediking in Zürich in Zwitserland. Wat

Rijksdag van Worms (1521) – In de ban van Luther

De Rijksdag van Worms is een belangrijk moment uit de tijd van de Reformatie. Tijdens deze Rijksdag bespraken hooggeplaatste kerkelijke en wereldlijke leiders meerdere onderwerpen, maar het belangrijkste onderwerp waren de 95 stellingen van Maarten Luther.

De Reformatie: kerkhervorming in de 16e eeuw

De Reformatie, ook wel Hervorming genoemd, is een invloedrijke zestiende-eeuwse beweging die leidde tot het ontstaan van protestantse kerken. De bekendste namen die aan de Reformatie verbonden zijn waren die van reformatoren als Maarten Luther, Johannes Calvijn, Huldrych Zwingli, Philip Melanchton, Martin Bucer, Heinrich Bullinger, Wolfgang Capito en John Knox.

De worsteling met Maarten Luther

Craig Harline beschrijft niet alleen de religieuze discussies, maar ook het politieke gekonkel en de bondgenootschappen die zich rondom Maarten Luther vormden.

Luther meer beïnvloed door humanisme dan gedacht

Ter gelegenheid van het herdenkingsjaar 2017 is een geactualiseerde jubileumuitgave verschenen van het boek Luther. Zijn leven, zijn werk (Uitgeverij Kok, 2017). Het boek staat onder redactie van Sabine Hiebsch en vormt de weerslag van het onderzoek van vooral Nederlandse, maar ook enkele Vlaamse en Duitse gerenommeerde onderzoekers.

Historische moppen – deel 5: Vroegmoderne tijd

Geschiedenis is bij uitstek een vak waarover veel moppen de ronde doen. In een aantal artikelen komen de beste en slechtste grappen (het is maar wat uw smaak is) voorbij. Vandaag een aantal moppen over een de vroegmoderne tijd, het tijdvak van circa 1450 tot 1800.

Paus: ‘Luther was gepassioneerd christen’

Paus Benedictus XVI brengt momenteel een bezoek aan zijn geboorteland. Vrijdag bezocht hij Erfurt, de stad waar kerkhervormer Maarten Luther aan het begin van de zestiende eeuw enkele jaren studeerde en de stad waar hij monnik werd in het Augustijnenklooster.

Protestantse portretten bij Geheugen van Nederland

Behalve beelden uit het katholieke en Joodse leven zijn bij het Geheugen van Nederland vanaf vandaag ook beelden uit het protestantse leven te zien. Museum Catharijneconvent in Utrecht en de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben samengewerkt om de collectie voor een breed publiek te ontsluiten. Online zijn