Apostolische geloofsbelijdenis (tekst en herkomst)

Tekst en herkomst

De Apostolische geloofsbelijdenis geldt als een van de belangrijkste geloofsbelijdenissen in het christendom. Anders dan vaak gedacht is hij niet geïntroduceerd door een van de twaalf apostelen. De belijdenis bevat twaalf artikelen die de kern vormen van het christelijke geloof samenvatten.

Ireneüs van Lyon
Ireneüs van Lyon
Vaak spreken gelovigen de geloofsbelijdenis hardop uit om aan te geven dat men de uitgangspunten van het geloof onderstreept. De ouderdom van de Apostolische geloofsbelijdenis is niet helemaal duidelijk, maar over het algemeen gaat men ervan uit dat hij rond 200 na Christus ontstond. In de geschriften van kerkvader Ireneüs van Lyon (ca. 140-202) zijn al aanzetten te vinden naar de geloofsbelijdenis, maar waarschijnlijk was de heilige Pirmin in de achtste eeuw de eerste die de Apostolische geloofsbelijdenis volledig op schrift stelde.

Een andere bekende geloofsbelijdenis is de geloofsbelijdenis van Nicea. Deze werd in de vierde eeuw na Christus geformuleerd. Tijdens vieringen in de Katholieke Kerk wordt doorgaans een van deze twee geloofsbelijdenissen uitgesproken (of gezongen).

Huidige tekst van de Apostolische geloofsbelijdenis

 

 1. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
 2. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
 3. die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; die nedergedaald is ter helle,
 5. de derde dag verrezen uit de doden;
 6. die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 7. vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de heilige Geest;
 9. de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
 10. de vergeving van de zonden;
 11. de verrijzenis van het lichaam;
 12. en het eeuwig leven.Amen.

Lees ook: Eerste Concilie van Nicea (325) en de geloofsbelijdenis van Nicea
…en: Guido de Brès en de Nederlandse Geloofsbelijdenis
…en: Urbi et orbi – De zegen van de paus aan ‘stad en wereld’

Bronnen

-https://www.rkkerk.nl/geloof/geloofsbelijdenis/
-https://nl.wikipedia.org/wiki/Apostolische_geloofsbelijdenis
-https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=562

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: