Dark
Light

Apostolische geloofsbelijdenis (tekst en herkomst)

Tekst en herkomst
Auteur:
1 minuut leestijd
Apostolische geloofsbelijdenis van de Katholieke Kerk (CC0 - Tama66 - Pixabay)
Apostolische geloofsbelijdenis van de Katholieke Kerk (CC0 - Tama66 - Pixabay)

De Apostolische geloofsbelijdenis geldt als een van de belangrijkste geloofsbelijdenissen in het christendom. Anders dan vaak gedacht is hij niet geïntroduceerd door een van de twaalf apostelen. De belijdenis bevat twaalf artikelen die de kern van het christelijke geloof samenvatten.

Ireneüs van Lyon
Ireneüs van Lyon
Vaak spreken gelovigen de geloofsbelijdenis hardop uit om aan te geven dat men de uitgangspunten van het geloof onderstreept. De ouderdom van de Apostolische geloofsbelijdenis is niet helemaal duidelijk, maar over het algemeen gaat men ervan uit dat hij rond 200 na Christus ontstond. In de geschriften van kerkvader Ireneüs van Lyon (ca. 140-202) zijn al aanzetten te vinden naar de geloofsbelijdenis, maar waarschijnlijk was de heilige Pirmin in de achtste eeuw de eerste die de Apostolische geloofsbelijdenis volledig op schrift stelde.

Een andere bekende geloofsbelijdenis is de geloofsbelijdenis van Nicea. Deze werd in de vierde eeuw na Christus geformuleerd. Tijdens vieringen in de Katholieke Kerk wordt doorgaans een van deze twee geloofsbelijdenissen uitgesproken (of gezongen).

Huidige tekst van de Apostolische geloofsbelijdenis

 1. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
 2. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
 3. die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; die nedergedaald is ter helle,
 5. de derde dag verrezen uit de doden;
 6. die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 7. vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de heilige Geest;
 9. de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
 10. de vergeving van de zonden;
 11. de verrijzenis van het lichaam;
 12. en het eeuwig leven.Amen.

Bronnen

-https://www.rkkerk.nl/geloof/geloofsbelijdenis/
-https://nl.wikipedia.org/wiki/Apostolische_geloofsbelijdenis
-https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=562
×