Dark
Light

Prehistorische vondsten langs de IJssel

Auteur:
1 minuut leestijd
Foto: Waterschap Vallei en Veluwe
Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

Foto: Waterschap Vallei en Veluwe
Foto: Waterschap Vallei en Veluwe
Archeologen van waterschap Vallei en Veluwe hebben onlangs een archeologisch onderzoek aan de Gelderse kant van de IJssel tussen Veessen en Wapenveld afgerond. Er zijn verschillende vondsten gedaan.

In de zandafzettingen werd onder meer houtskool, aardewerk, vuursteen, (verbrand) natuursteen en (verbrand) bot gevonden. Het vuursteen bestaat volgens de onderzoekers uit kleine afslagen. Het gevonden aardewerk is allemaal handgevormd en zeer gefragmenteerd.

Waarschijnlijk dateert het materiaal uit de late prehistorie (2000 v. Chr, tot het begin van de jaartelling). Maar mogelijk zijn er ook sporen aanwezig die ouder zijn en uit het Neolithicum dateren (circa 3000-2000 v.Chr.). Nader onderzoek naar de vondsten moet daar meer duidelijkheid over kunnen geven.

Ten westen van Vorchten werden in twee proefputten grondsporen en vondsten aangetroffen. De sporen bestaan uit kuilen, greppels en paalsporen. In de één na zuidelijkste proefsleuf werd daarnaast een mogelijke waterput gevonden. Het aardewerk dateert vanaf (waarschijnlijk) de Romeinse tijd (vanaf jaartelling tot ca 400 na Chr.), vroege en volle middeleeuwen (tussen 500 en 1500 na Chr;). Ook zijn enkele fragmenten uit de vroeg Nieuwe tijd (vanaf 1500 na Chr.) gevonden.

Het is volgens de onderzoekers mogelijk dat hier sprake was van een nederzetting, waarbij het erop lijkt dat de gevonden sporen dateren uit verschillende perioden en de nederzetting dus gedurende langere tijd bewoond is geweest. In de noordelijke proefsleuven zijn alleen rivierafzettingen aangetroffen, wat betekent dat de IJssel een deel van de zandkop rondom Vorchten heeft geërodeerd. Tot slot is in één van de proefsleuven een stuk vuursteen aangetroffen, wat een indicatie is dat er ook in de vroege prehistorie activiteiten plaatsvonden.

×