Dark
Light

Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangt recordbedrag

Auteur:
1 minuut leestijd

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft in 2015 voor een recordbedrag van 16,5 miljoen euro aan fondsen geworven (in 2014 was dat 9,6 miljoen). Het geld is door particulieren, bedrijven en (familie)stichtingen aan het Cultuurfonds toevertrouwd via schenkingen en nalatenschappen. Het Cultuurfonds beheert daarmee momenteel bijna 400 CultuurFondsen op Naam voor cultuur, natuur en wetenschap.

Prins Bernhard Cultuurfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Dankzij deze schenkingen kan het Cultuurfonds weer talloze projecten op het gebied cultuur, natuur en wetenschap ondersteunen. Zoals de oprichting van Jong Metropole; een uniek project om 60 jonge, getalenteerde musici voor te bereiden op een professionele carrière, de toneelversie van de tv-serie Börgen van het Noord Nederlands Toneel (NNT), de restauratie van de enige overgebleven stadsbrouwerij De Keyzer van Maastricht en de herinrichting van het Groene Woud in Brabant.

De kunst van het geven

Het Prins Bernhard Cultuurfonds biedt sinds de jaren tachtig aan schenkers de mogelijkheid om een CultuurFonds op Naam in te stellen, een eigen fonds waarbij de schenker de doelstelling kan bepalen, maar tegelijk ook het werk uit handen geeft. Het is een vorm van geoormerkt geven en nalaten die inmiddels ‘goede doelen breed’ navolging heeft gekregen. Om meer richting te kunnen geven aan een schenking breidde het Cultuurfonds in 2011 de mogelijkheden uit met Mecenaat op Maat. Hiermee komt het Cultuurfonds tegemoet aan zeer uiteenlopende wensen van schenkers. Het fonds kan voor hen actief op zoek gaan naar projecten of het initiatief nemen voor het instellen van een prijs of stipendium. Ook kan de schenker nauw betrokken zijn bij de besteding van het geschonken geld. Op deze manier treedt het Cultuurfonds op als intermediair tussen schenkers en aanvragers. Daarnaast zoekt het Cultuurfonds actief naar samenwerkingsmogelijkheden met partners zoals vermogensfondsen, intermediairs en publieke partijen, om cultuur, natuur en wetenschap in Nederland bij te staan.

Boek: ’t Is voor het goede doel – Hoe efficient fondsen werven

×