Dark
Light

Rembrandt studeerde langer in Leiden dan gedacht

Auteur:
1 minuut leestijd
Detail van de herinschrijving van 'Rembrandus' in het Volumen recensionum 1622 (Universiteit Leiden)
Detail van de herinschrijving van 'Rembrandus' in het Volumen recensionum 1622 (Universiteit Leiden)

In het archief van de Universiteit Leiden is een document gevonden over de studietijd van Rembrandt. Uit het document blijkt dat de kunstenaar langer aan de Leidse universiteit studeerde dan altijd werd aangenomen.

Portret van de jonge Rembrandt (1629), gemaakt door Jan Lievens (Publiek Domein - wiki)
Portret van de jonge Rembrandt (1629), gemaakt door Jan Lievens (Publiek Domein – wiki)
Rembrandt van Rijn schreef zich op 20 mei 1620 in als student bij de Leidse universiteit. Dat was al bekend. Zijn naam is te vinden in het zogeheten volumen inscriptionum van 1618-1631, een boek waar alle inschrijvingen van de Leidse studenten voor die periode in staan. Bij zijn inschrijving gaf Rembrandt de volgende informatie op:

‘Rembrandus Hermanni Leydensis studios[us] litterarum annor[um] 14 apud parentes’ Rembrandt Harmensz. van Leiden, student letteren, 14 jaar oud, wonende bij zijn ouders.

Tot zover de bekende informatie. De Universiteit Leiden ontdekte echter iets anders:

Min­der bekend is dat studenten zich destijds elk jaar opnieuw voor hun opleiding moesten inschrij­ven. Dat ook Rembrandt zijn inschrijving hernieuwde was tot nu toe geheel onbekend. De herinschrijvingen werden vastgelegd in zogenoemde recensielijsten.

Letteren

Veel van deze recensielijsten zijn er niet. Voor de periode 1608-1649 is alleen de recensielijst van 1622 in het archief van de Universiteitsbibliotheek te vinden. In dat document is echter wel de naam van Rembrandt (Rembrandus) te vinden. De herinschrijving is lang onopgemerkt gebleven en is dus ook niet terug te vinden in de bekende Rembrandtbiografieën. Volgens de universiteit is het document erg bijzonder, ook omdat het om het op één na oudste document gaat dat rechtstreeks op de schilder betrekking heeft.

“Over het algemeen wordt aangenomen dat Rembrandt niet langer dan een jaar stond ingeschreven aan de universiteit, en dat hij liever wilde schilderen en tekenen dan studeren. Uit zijn herinschrijving in 1622 blijkt nu dat hij in elk geval ongeveer twee jaar ingeschreven is geweest, mogelijk zelfs langer.”

Hoe serieus Rembrandt studeerde is niet uit de stukken af te leiden. De kunstenaar studeerde in Leiden letteren, waaronder theologie. De Leidse universiteitsbibliotheek toont de oorspronkelijke inschrijving en de onlangs ontdekte herinschrijving op donderdag 20 juni tijdens een publieksavond aan het publiek.

Overzicht van Boeken over Rembrandt van Rijn

Korte video over de ontdekking:

×