Dark
Light

Resten fort Knodsenburg gevonden

Auteur:
1 minuut leestijd

Gezicht op Nijmegen aan de Waal met het fort Knodsenburg op de voorgrond – Prent van Gaspar Bouttats, 1677 – 1679 (Rijksmuseum)
Tijdens archeologisch vooronderzoek aan de noordoever van de Waal bij Lent hebben archeologen restanten aangetroffen van het zestiende-eeuwse Fort Knodsenburg. De gemeente Nijmegen heeft dat bekendgemaakt.

Beleg van het fort Knodsenburg door de hertog van Parma en ontzet door het leger van prins Maurits – Gravure van Frans Hogenberg, 1591 (Rijksmuseum)
Fort Knodsenburg werd rond 1585 gebouwd door de troepen van de Republiek om Nijmegen te kunnen belegeren, nadat het zich trouw had verklaard aan de Spaanse koning. De Spanjaarden lieten dit niet op zich zitten en deden een uitval. Ze verjoegen de Staatse troepen uit het fort. Met Knodsenburg beschikten de Spanjaarden vanaf dat moment over een strategische plek, van waaruit zij het oostelijke rivierengebied konden controleren.

Bij het fort hebben archeologen onlangs twee stukken van de loop van een kanon gevonden. Na bestudering van deze stukken zijn de onderzoekers tot de conclusie gekomen dat het kanon tijdens het gebruik is ontploft.

Ook werden er stoffelijke resten van een soldaat gevonden, met kogels onder de rechterarm en in de borstkas. De komende tijd proberen de onderzoekers erachter te komen uit welke tijd de soldaat stamt, hoe oud hij is geworden, hoe hij overleed, aan welke kant hij vocht en waar hij vandaan kwam. Bij het fort vonden de archeologen verder veertien tinnen knopen. Mogelijk zijn die afkomstig van het uniform van de soldaat.

Uitbreiding en verval

Prins Maurits wist fort Knodsenburg in 1590 te heroveren. Aan het begin van de achttiende eeuw werd het fort voor het laatst aangepast en kreeg het een stervorm met gracht. Tegen het eind van diezelfde eeuw raakte het fort in verval. Alleen de stervormige gracht is tot op de dag van vandaag grotendeels zichtbaar gebleven.

×