Dark
Light

Sporen Romeinse begraafplaats en militaire stad blootgelegd in Nijmegen

Auteur:
2 minuten leestijd
Opgraving van de Romeinse begraafplaats.
Opgraving van de Romeinse begraafplaats. - Foto: Provincie Gelderland

In de tuin van het Nijmeegse Museum Kam zijn tijdens een archeologische opgraving sporen gevonden van een Romeinse begraafplaats uit 10-70 na Christus. Ook zijn er sporen gevonden van de militaire stad rond het kamp van het 10e legioen uit 71-105 na Christus. Dit legioen werd opgericht door Julius Caesar en is de bekendste militaire basiseenheid van het Romeinse leger van Nederland. Dat meldt de provincie Gelderland.

Het museumgebouw is eigendom van de provincie. De ontdekking werd gedaan tijdens de renovatie van het museumgebouw. Er wordt onder meer gewerkt aan een nieuw entreegebouw. Sinds 1883 is al bekend dat op het terrein van het museum een Romeins grafveld lag. Toen de oprichter van het museum het stuk grond in 1904 kocht, liet hij de bodem doorgraven en voegde de inhoud van de graven toe aan zijn verzameling. De archeologen waren dan ook verrast toen bleek dat in de voortuin van het museum nog niet alles was opgegraven en er vijf intacte Romeinse graven werden gevonden. In een van de grafkuilen stonden twaalf stukken aardewerk, waarvan de grootste pot is gebruikt als urn. Verder trof men er een olielamp, 3 borden, 2 bakjes, 3 kruiken en 2 bekers aan. Erik Verhelst, senior projectleider van archeologisch adviesbureau RAAP:

“De vondsten zijn, misschien wel boven verwachting, interessant. Ze vormen een welkome aanvulling op ons beeld van Romeins Nijmegen in het algemeen en op dat van het grafveld op de Hunerberg en de canabae legionis in het bijzonder.”

Militaire stad

De recente opgravingen hebben ook veel sporen van bewoning en vondsten opgeleverd van een militaire stad. Die hoorde bij het kamp van het Legio X Gemina, het 10e legioen van Julius Caesar. Er zijn onder meer sporen gevonden van een langgerekt gebouw, dat gebouwd was van hout en leem. Een extra bijzondere vondst is een bronzen kopje van een godenbeeldje. Ook dit komt waarschijnlijk uit de tijd van het 10e legioen. Het gaat om een inheemse god die door de Romeinen gelijkgesteld werd aan Mercurius, de god van de handel en het reizen. Voorstellingen van dergelijke Romeinse interpretaties van inheemse goden zijn uiterst zeldzaam. Alle vondsten van de opgraving worden in de komende tijd onderzocht en zijn nog niet tentoongesteld.

Vanwege belangrijke Romeinse sporen en vondsten in de bodem maakt het museumterrein deel uit van de archeologische bufferzone die hoort bij de nominatie voor UNESCO werelderfgoed van de Limes op de Hunerberg.

Overzicht van boeken over het Romeinse Rijk

×