Dark
Light

Rotterdams Jaarboekje bestaat 125 jaar

Auteur:
1 minuut leestijd

Rotterdams Jaarboekje bestaat 125 jaar
Rotterdams Jaarboekje bestaat 125 jaar
In 1888 verscheen de eerste editie van het Rotterdams Jaarboekje. Het doel was het onderzoek naar de geschiedenis van Rotterdam een impuls te geven omdat er tot dan toe, zo vond toenmalig gemeentearchivaris J.H.W. Unger, ‘betrekkelijk zeer weinig over het verleden onzer stad in het licht is verschenen, dat de aandacht verdient’.


Het Rotterdams Jaarboekje bestaat op 28 november precies 125 jaar. In het Sint Fransiscus Gasthuis wordt die dag het nieuwe jaarboekje gepresenteerd. Politicus Emile Roemer krijgt het eerste exemplaar uit handen van stadsarchivaris Jantje Steenhuis overhandigd.

Het Stadsarchief Rotterdam is vanaf het begin uitgever van het jaarboekje, dat inmiddels is uitgegroeid tot een van de belangrijkste uitgaven over de geschiedenis van Rotterdam. Aanvankelijk verscheen het jaarboekje onregelmatig omdat het niet altijd lukte de benodigde financiën bijeen te brengen. Vanaf 1947 is de continue verschijning gegarandeerd, doordat het Historisch Genootschap Roterodamum het grootste deel van de oplage afneemt voor zijn leden.

Lotgevallen van een katholieke verzetsgroep

Het Rotterdams Jaarboekje 2013 bevat een artikel van Aad Koster en Pierre Pijpers over de lotgevallen van een katholieke verzetsgroep die in 1943 was opgericht in het Sint Franciscus Gasthuis. Deze groep hield zich vooral bezig met het drukken en verspreiden van de illegale krant De Wacht. Eén van de leden was Chris Roemer, vader van SP-politicus Emile Roemer.

Verder besteedt het jaarboekje aandacht aan de eerste autogarage van de stad en de roerige dagen van november 1813 toen er een einde kwam aan het Franse bewind in Rotterdam. Vaste onderdelen zijn de kroniek – een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van het voorgaande jaar, levensbeschrijvingen van overleden stadsgenoten en een rubriek met alle nieuwe straatnamen.

De jaargangen van 1888 tot 2010 zijn digitaal te raadplegen via www.stadsarchief.rotterdam.nl

×