Week van de koloniale geschiedenis

Saxion start hbo-opleiding Archeologie

hbo-opleiding Archeologie
Bij Hogeschool Saxion in Deventer is vanaf volgend schooljaar de vierjarige hbo bacheloropleiding Archeologie te volgen. Het is de enige locatie in Nederland waar deze vierjarige studie te volgen is.

Volgens de onderwijsinstelling is de opleiding geschikt voor iedereen met interesse in geschiedenis en cultuurhistorie die zowel binnen wil werken en studeren, als buiten bij een opgraving. Studenten zullen worden opgeleid tot de “rechterhand van de master-archeoloog”. Na hun opleiding moeten ze in staat zijn alle technische, organisatorische enlogistieke activiteiten rond een archeologisch onderzoek te regelen. Daarnaast kunnen ze dan zelf actief meewerken aan de voorbereiding en uitvoering van archeologische projecten.

- advertentie -

Saxion over de nieuwe opleiding:

De universiteiten leiden academische onderzoekers op, vooral geschoold in het inhoudelijke, wetenschappelijke deel van archeologisch onderzoek. Maar de markt vraagt ook om onderzoekers die praktisch zijn geschoold in het proces- en projectmatig uitvoeren van archeologisch onderzoek, binnen de grenzen van tijd en geld. De nieuwe hbo opleiding Archeologie speelt daar op in.

De hbo-studenten gaan straks jaarlijks op stage. Ze werken samen met professionele archeologen mee aan echte archeologen. De nieuwe opleiding was eerder ook al te volgen maar was toen een particuliere opleiding van Saxion Next. Vanaf september is het een geaccrediteerde en door het rijk bekostigde opleiding. Meer informatie over de nieuwe opleiding op www.saxion.nl/ar

In Nederland worden ieder jaar een groot aantal archeologische projecten uitgevoerd. Dit onder meer vanwege de Wet op de Archeologische Monumentenzorg die bepaalt bij bij dreigende aantasting van de bodem, bijvoorbeeld door bouwwerkzaamheden, eerst archeologisch onderzoek nodig is.

Door Saxion gemaakte promotievideo

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: