Dark
Light

Schöningen-speren mogelijk gemaakt door ‘Homo heidelbergensis’

1 minuut leestijd

Archeologen van de universiteit van Tübingen zeggen dat acht speren die meer dan tien jaar geleden bij de stad Schöningen werden gevonden, mogelijk zijn gemaakt door de Homo heidelbergensis.

Een van de bij Schöningen gevonden speren – Foto: Universiteit van Tübingen
De houten speren werden tussen 1994 en 1998 gevonden in een bruinkoolmijn in Schöningen en zijn ongeveer 300.000 jaar oud. Het gaat daarmee om de oudst bekende houten jachtwapens. De speren werden gemaakt van sterk picca hout en uit de manier waarop ze gesneden zijn, is afgeleid dat de makers al erg zorgvuldig en met planning te werk gingen.

Bij de speren werden in de jaren negentig ook botresten van zo’n twintig paarden gevonden waarop tekenen van slacht te vinden waren. Volgens de archeologen tonen de speren, samen met de in de omgeving gevonden dierresten en steenartefacten, aan dat de mensen in deze periode al aangepaste jagers waren.

De onderzoekers stellen nu dat de speren hoogstwaarschijnlijk gemaakt werden door de zogenaamde Homo heidelbergensis, een uitgestorven menssoort die tussen de 500.000 en 200.000 jaar geleden leefde. De gebruikers konden volgens de wetenschappers ook al abstract denken.

Wetenschappers van de universiteit van Tübingen zijn in Schöningen onlangs begonnen met nieuwe opgravingen. In het complex van bruinkoolmijnen is voor de archeologen vermoedelijk nog veel te vinden. In de afgelopen jaren werden er ook al bijzondere vondsten gedaan. Zo werd er bijvoorbeeld een vrijwel compleet skelet van een oeros gevonden, een van de oudste die ooit in Centraal-Europa werd gevonden. Ook werden er verschillende stenen artefacten, botten en stukken oud hout aangetroffen.

Het is de bedoeling dat er in 2013 bij Schöningen een onderzoekscentrum en museum worden geopend.

×