//

Goud van de Gouden Koets afkomstig uit Suriname

De makers en initiatiefnemers van de Gouden Koets gingen er prat op dat het geschenk aan de nieuwe vorst Wilhelmina het hele toenmalige Koninkrijk der Nederlanden moest representeren. Zo is in de koets vlas verwerkt uit Zeeland, leer uit Brabant, hout uit Java en ivoor uit Sumatra. Suriname, destijds onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, leek echter niet te zijn

1
/

De Gouden Koets als museumobject

Het wekt nog steeds verbazing dat in een stad waar de politieke kleur veeleer rood dan oranje was, juist bij de werkende klasse veel animo bestond voor zo’n duur vorstelijk geschenk. De koets was bedoeld voor het huwelijk van Wilhelmina met prins Hendrik, maar op die dag wenste zij het geschenk niet in ontvangst te nemen.

Tentoonstelling in het Amsterdam Museum
/

Gouden Koets gaat naar museum

De Gouden Koets is volgend jaar niet te zien tijdens de traditionele rijtoer door Den Haag op Prinsjesdag. Na afronding van een restauratie, die in 2016 begon, wordt de koets tentoongesteld in het Amsterdam Museum.

Na restauratie krijgt Amsterdam Museum koets in tijdelijk bruikleen
//

Honderd Amsterdamse kunstwerken (1915-2015)

Amsterdam is een aantrekkelijke stad voor creatievelingen. Ze komen en gaan, experimenteren, maken kunst, zijn zichzelf, stoken er onrust en slagen of mislukken. De stad dankt haar kunstreputatie met name aan de Gouden Eeuw, toen de Hollandse School floreerde en Nederlandse schilders internationaal opgang maakten. Ook het vrije culturele klimaat van de stad draagt bij aan de aantrekkingskracht: in Amsterdam

Artistieke topstukken uit een eigenwijze wereldstad