Dark
Light

Amsterdam Museum

Amsterdam Museum. Vroeger het Amsterdams Historisch Museum. Een museum dat gewijd is aan het heden en verleden van de Nederlandse hoofdstad.

Goud van de Gouden Koets afkomstig uit Suriname

De makers en initiatiefnemers van de Gouden Koets gingen er prat op dat het geschenk aan de nieuwe vorst Wilhelmina het hele toenmalige Koninkrijk der Nederlanden moest representeren. Zo is in de koets vlas verwerkt uit Zeeland, leer uit Brabant, hout uit Java en ivoor uit Sumatra. Suriname, destijds onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, leek echter niet te zijn
Koning Willem-Alexander bij de Gouden Koets tijdens de opening van de tentoonstelling

De Gouden Koets als museumobject

Het wekt nog steeds verbazing dat in een stad waar de politieke kleur veeleer rood dan oranje was, juist bij de werkende klasse veel animo bestond voor zo’n duur vorstelijk geschenk. De koets was bedoeld voor het huwelijk van Wilhelmina met prins Hendrik, maar op die dag wenste zij het geschenk niet in ontvangst te nemen.
Herman Gordijn, "Vragende kinderen" (1996). Bron: boek / cc Amsterdam Museum

Honderd Amsterdamse kunstwerken (1915-2015)

Amsterdam is een aantrekkelijke stad voor creatievelingen. Ze komen en gaan, experimenteren, maken kunst, zijn zichzelf, stoken er onrust en slagen of mislukken. De stad dankt haar kunstreputatie met name aan de Gouden Eeuw, toen de Hollandse School floreerde en Nederlandse schilders internationaal opgang maakten. Ook het vrije culturele klimaat van de stad draagt bij aan de aantrekkingskracht: in Amsterdam