Dark
Light

Gouden Koets gaat naar museum

Na restauratie krijgt Amsterdam Museum koets in tijdelijk bruikleen
Auteur:
1 minuut leestijd
Gouden Koets tijdens Prinsjesdag 2011
Gouden Koets tijdens Prinsjesdag 2011 (CC0 - Rijksoverheid.nl - wiki)

De Gouden Koets is volgend jaar niet te zien tijdens de traditionele rijtoer door Den Haag op Prinsjesdag. Na afronding van een restauratie, die in 2016 begon, wordt de koets tentoongesteld in het Amsterdam Museum. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Vanwege de restauratie is de koets al enkele jaren niet te zien tijdens Prinsjesdag. In plaats daarvan wordt de Glazen Koets gebruikt. Over de historische Gouden Koets is de afgelopen jaren veel gediscussieerd. Met name over een paneel aan de linkerzijde, getiteld “hulde der koloniën”. Op deze afbeelding zijn enkele halfnaakte zwarte mannen en vrouwen te zien die hun rijkdommen aanbieden aan het koningshuis. Er is wel voor gepleit om dit paneel te verwijderen. Koning Willem-Alexander heeft echter aangegeven dit niet te willen omdat hij “deel uitmaakt van het Nederlandse culturele erfgoed”.

Paneel op de Gouden Koets: Hulde der Koloniën, ontwerptekening door Nicolaas van der Waay
Paneel op de Gouden Koets: Hulde der Koloniën, ontwerptekening door Nicolaas van der Waay (Publiek Domein – wiki)

Door een grote geplande restauratie verdween de koets automatisch enkele jaren van het toneel. De kans dat de koets nog terugkeert tijdens Prinsjesdag lijkt klein. Na voltooiing van de werkzaamheden wordt de veelbesproken koets in ieder geval eerst in bruikleen gegeven aan het Amsterdam Museum voor de tentoonstelling ‘Gouden Koets – Geschenk van Amsterdam’. Deze opent in juni 2021 en zal te zien zijn tot november.

Het gerestaureerde rijtuig wordt in een glazen behuizing op de binnenplaats van het museum geplaatst. Onderdeel van de tentoonstelling is een breed publieksprogramma, waarbij bezoekers, geïnteresseerden en deskundigen kunnen meepraten over uiteenlopende thema’s die verbonden zijn met de Gouden Koets als Nederlands cultureel erfgoed. Hierin is ook aandacht voor verschillende perspectieven op de geschiedenis, zo benadrukt de RVD.

Geschenk

De Gouden Koets werd in 1898 door de inwoners van Amsterdam geschonken aan koningin Wilhelmina, toen zij op achttienjarige leeftijd werd ingehuldigd. Er werkten meer dan twaalfhonderd ambachtslieden aan de koets. Zo hielpen de weesmeisjes uit het Burgerweeshuis, de huidige locatie van het Amsterdam Museum, mee aan het borduren van de kussens in de koets.

Lees ook: Geschiedenis van de Gouden Koets
…of: “Dag Gouden Koets! Tot in het museum…”
Overzicht van Boeken over (leden van) het Nederlands koningshuis

×