//

Lief en leed in het Artis van toen en nu

In ‘De oppasser’ schrijft Van Tol afwisselend over zijn eigen ervaringen in Artis en over die van enkele inspirerende collega’s die een grote invloed hadden op ontwikkelingen in de dierentuin, de zoölogie en natuureducatie in Nederland. Ook wordt door hem ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van Artis. Het was in 1838 toen de sociëteit Natura Artis Magistra werd opgericht.

/

Bijzondere kunstwerken naar Artis

Zowel de kunst- als de natuurhistorische-collectie van Artis is recentelijk uitgebreid met werken van de hand van Peter Vos, Gijs Scholten en Henri Verstijnen. Deze werken zijn geschonken aan Artis door onder andere Gijs Scholten en de erven van Henri Verstijnen.

Tentoonstelling: de dodo en andere vreemde vogels

In de Artis Bibliotheek in Amsterdam wordt donderdag een tentoonstelling geopend van tekeningen en aquarellen van uitgestorven diersoorten die ooit op de Afrikaanse eilanden Mauritius en Rodrigues leefden. De tentoonstelling is samengesteld naar aanleiding van de publicatie van het boek A Treasury of Endemic Fauna of Mauritius and Rodrigues van Ria Winters van de Universiteit van Amsterdam die onlangs twee

Groote Museum in Artis wordt weer toegankelijk

De BankGiro Loterij schenkt Artis 1,5 miljoen euro voor de restauratie en herinrichting van het Groote Museum. Artis gaat het sinds 1947 gesloten Rijksmonument weer toegankelijk maken voor het publiek. Het museum zal gewijd worden aan biodiversiteit, wildernis en de relatie tussen mens en natuur. De restauratie en herinrichting van het Groote Museum is onderdeel van de grootschalige vernieuwing van

/

Artis ontvangt portret oprichter G.F. Westerman

Artis heeft onlangs een schilderij ontvangen dat de beroemde negentiende-eeuwse society-schilderes Thérèse Schwartze in 1879 maakte van de eerste directeur van de dierentuin: Gerardus Frederik Westerman (1807-1890). Het portret is voortaan te bewonderen in de Artis Bibliotheek. Natura Artis Magistra heeft dit portret middels een schenking ontvangen van de nazaten van de oud-directeur en oprichter van Artis. Gerardus Frederik Westerman

Provinciale subsidie voor dierentuin Artis

De provincie Noord-Holland steunt de restauratie van historische monumenten in Artis. Gedeputeerde Staten van de provincie steken in totaal tien miljoen euro in een restauratieproject. Het geld is onder meer bestemd voor de restauratie en renovatie van het historische Apenhuis en Vogelhuis. Die restauratie is in februari 2009 al van start gegaan en wordt naar verwachting dit jaar afgerond. Het

Subsidie voor 45 monumenten

Voor de restauratie en herbestemming van 45 Nederlandse monumenten heeft staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra een bedrag van 27 miljoen euro beschikbaar gesteld. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft dat donderdag bekendgemaakt. In de meeste gevallen is het geld bestemd voor de herbestemming van monumenten. Zo gaat er bijvoorbeeld geld naar de Hofpleinlijn in Rotterdam, Radiozendstation Kootwijk en het Groote