Simeon II – De laatste tsaar van Bulgarije

Simeon II van Saksen-Coburg en Gotha, verwant aan de Belgische koninklijke familie, was van 1943 tot 1946 in naam de laatste tsaar van Bulgarije en tevens de enige Europese monarch die na een gedwongen troonsafstand nadien in zijn land een politieke voortrekkersrol wist te vervullen.

‘Oorlog om de zwerfhond’ (19-29 oktober 1925)

Op 19 oktober 1925 brak de zogenoemde ‘Oorlog om de zwerfhond’ uit tussen Griekenland en Bulgarije. Deze bizarre oorlog, die slechts tien dagen duurde, werd veroorzaakt door een rondhuppelende zwerfhond. Wat gebeurde er precies?

Solnitsata, de oudste neolithische “stad” in Europa

Solnitsata, een neolithische site nabij de Bulgaarse stad Provadia in de Zwarte Zeeregio, dateert volgens onderzoekers van het “National Institute of Archeology” uit het chalcolithicum (ca. 5500-3300 v.Chr.) en zou daarmee de oudst bekende prehistorische nederzetting in Europa zijn.

Bulgarije liet geen Joden deporteren

‘Bulgarije blijkt een uniek land in Oost-Europa te zijn. De Duitse ambassadeur in Sofia vatte het in een rapport aan zijn ministerie als volgt samen: ‘Hun ontbreekt het ideologische inzicht dat wij bezitten. Opgegroeid met Armeniërs, Grieken en zigeuners, ziet de Boelgaar in de jood geen nadelen die speciale maatregelen

Zevenhoekige penis in Bulgarije

Afhankelijk van de kant waar je staat, is het een moment om naar terug te verlangen of de zwartste bladzijde in de Bulgaarse geschiedenis.

Archeologische prietpraat: de NOS

Ik kan ook ’t land niet uitgaan – ik schrijf dit op een hotelkamer in Sofia in Bulgarije – of ze maken d’r weer een puinhoop van. Vandaag is het de nieuwssite van de NOS waar ze waren vergeten dat als archeologen nieuws naar buiten brengen, ze daarvoor vaak een

‘Relieken Johannes de Doper gevonden’

Archeologen zeggen op een klein eiland voor de kust van Bulgarije relieken van Johannes de Doper te hebben gevonden. De onderzoekers vonden in een naar Johannes de Doper vernoemd klooster op het eiland Sveti Ivan onlangs een kistje. In het lijkkistje troffen de archeologen enkele vingerkootjes, een kaakstuk, een tand

Anti-Kominternpact (1936)

Duitsland en Japan sloten op 25 november 1935 het zogenaamde Anti-Kominternpact. Het pact was voornamelijk gericht tegen de Komintern (Communistische Internationale) en in het bijzonder tegen de Sovjet-Unie. In 1937 trad ook Italië tot het pact toe en in 1939 volgden Hongarije, Mantsjoekwo en Spanje. De landen spraken onder meer

Alexander I van Bulgarije (1857-1893)

Vorst van Bulgarije: Alexander I van Bulgarije (1857-1893). Regeerde van 1879 tot 1886. Alexander I van Bulgarije werd geboren op 25 april 1857. Dit onder de naam Alexander Jozef van Battenberg. Hij was de tweede zoon van Alexander van Hessen-Darmstadt en diens echtgenote Julia van Hauke. Hij was nauw verwant

Het verbond van de Asmogendheden

De landen Duitsland en Italië slaan al voor de Tweede Wereldoorlog uitbreekt de handen ineen. Gezamenlijk vormen ze de zogenaamde Asmogendheden.