Dark
Light

Unieke vondst: armband uit de bronstijd

Auteur:
1 minuut leestijd
Paletarmband uit de Late Bronstijd (Limburgs Museum)
Paletarmband uit de Late Bronstijd (Limburgs Museum)

Een amateurarcheoloog heeft in Limburg een bijzondere vondst gedaan. Op een akker in de gemeente Echt-Susteren vond hij een zogenaamde paletarmband uit de Late Bronstijd (1000 tot 800 voor Christus). Het is voor het eerst dat een dergelijk sieraad in Nederland is aangetroffen.

Paletarmband uit de Late Bronstijd (Limburgs Museum)
Paletarmband uit de Late Bronstijd (Limburgs Museum)
Hoewel de naam anders doet vermoeden is het helemaal niet zeker dat de paletarmband om de arm werd gedragen. Volgens het Limburg Museum kan het ook zo zijn dat het sieraad werd gebruikt als enkelband. In België en Frankrijk zijn al wel eens dit soort sieraden opgedoken.

Prehistorisch depot

De amateurarcheoloog vond de afgelopen jaren in totaal 85 bronzen fragmenten op de akker in Echt-Susteren. Nader onderzoek wees uit dat het onder meer ging om armbanden, ronde schijfjes, ringen, buiskralen, hangers en een spiraaldraad, mogelijk van een armband. Het Limburgs Museum:

“Omdat de fragmenten van brons gevonden zijn op een relatief klein gebied, is het aannemelijk dat het gaat om een zogenaamd depot. De objecten zijn in de prehistorie geofferd of uit veiligheidsoverwegingen begraven. Hoewel er alleen sieraden zijn gevonden, is het niet makkelijk om dit depot aan een vrouw of een man te koppelen.”

Het gaat volgens het museum om het grootste bronstijddepot dat ooit in Limburg is aangetroffen. Archeologen gaan ervan uit dat de persoon die de sieraden offerde of verstopte tot de elite behoorde.

De fragmenten zijn in 2013 door het museum verworven en door restauratieatelier Restaura in Haelen behandeld. Het meest in het oog springend is wat het Limburgs Museum betreft de volledig gerestaureerde paletarmband.

×