Dark
Light

Vroege tekening Hendrik Willem Mesdag ontdekt

Auteur:
2 minuten leestijd
Hendrik Willem Mesdag, Petunia, 1840, potlood op papier, 13,6 x 17,2 cm, Museum Panorama Mesdag
Hendrik Willem Mesdag, Petunia, 1840, potlood op papier, 13,6 x 17,2 cm, Museum Panorama Mesdag

Tijdens een onderzoeks- en conserveringsproject in Museum Panorama Mesdag in Den Haag is een getekende petunia herontdekt die Hendrik Willem Mesdag op negenjarige leeftijd maakte. De jonge Mesdag tekende de bloem ter gelegenheid van de dertiende verjaardag van zijn zus Ellegonda.

Verso zijde Petunia_Op de 13de Verjaring van Ellegonda, Museum Panorama Mesdag
Verso zijde Petunia ‘Op de 13de Verjaring van Ellegonda’ – Museum Panorama Mesdag
Eerder werd aangenomen dat een tekening die Hendrik Willem Mesdag als twaalfjarige maakte zijn vroegste overgeleverde werk was, maar de herontdekte tekening is drie jaar ouder. Mesdag tekende de bloem vrij gedetailleerd en gaf elke bladnerf nauwkeurig weer. Suzanne Veldink, hoofd museale zaken van Museum Panorama Mesdag:

“Deze tekening zat vastgeplakt in een twintigste-eeuws album, duidelijk van latere datum dan de tekening. Om het werk beter te kunnen conserveren, is hij uit het album gehaald. Toen pas zagen we de datering op de tekening, 1840, en de inscriptie op de achterkant. Het is een hele mooie ontdekking. Het is interessant om te zien wat een bijzonder vaste hand Mesdag op deze leeftijd al had en zijn goede observatievermogen is opvallend. Met deze vondst kunnen we in ons museum nog beter Mesdags ontwikkeling als kunstenaar laten zien.”

Taco Mesdag, Bloemstudie, 1840, potlood op papier, 14 x 13 cm, Museum Panorama Mesdag
Taco Mesdag, Bloemstudie, 1840, potlood op papier, 14 x 13 cm, Museum Panorama Mesdag

Ook Mesdags broer Taco maakte een tekening voor zijn zus. Op de achterkant van elk werk staat geschreven ‘Op de 13de Verjaring van Ellegonda’. Mesdag kwam uit een kunstlievende familie; zijn vader was verzamelaar en lid van de Groningse vereniging Minerva en thuis werd er veel getekend. Waarschijnlijk ontstonden de tekeningen op een van de vele tekenavonden van de familie Mesdag. Deze familieactiviteit was gebruikelijk in de negentiende eeuw binnen de kringen waarin Hendrik Willem opgroeide en al lange tijd traditie bij de Mesdags. Zowel Hendrik Willem als Taco zouden uitgroeien tot professionele kunstenaars.

In een interview met Mesdag in de Nieuwe Rotterdamsche Courant in 1906 sprak hij over deze herinnering uit zijn jeugd:

“Ik had als jongen wel veel liefhebberij in teekenen, en dat werd bij ons thuis in Groningen aangekweekt, doordat vader een aardig schilderijen-kabinet had, zoodat we vaak allemaal samen met papier en potlood zaten.”

Het vroegst bekende werk van Mesdag is de komende tijd te zien in het museum Den Haag, in de tentoonstelling Mesdag & De Natuur. In het museum is ook Mesdag’s beroemde Panorama van Scheveningen te bewonderen.

Boek: Meesterwerken in De Mesdag Collectie

Een conservator hangt de petunia-tekening van Mesdag op in het museum – Museum Panorama Mesdag
×