Dark
Light

Was de ‘Ster van Bethlehem’ toch echt?

Auteur:
2 minuten leestijd
De verering door de drie wijzen met boven Jezus een ster. Het werk is gemaakt door Giotto di Bondone die in 1301 de beroemde Komeet Halley zag,
De verering door de drie wijzen met boven Jezus een ster. Het werk is gemaakt door Giotto di Bondone die in 1301 de beroemde Komeet Halley zag,

De ‘Ster van Bethlehem’ is een veelbesproken Bijbels fenomeen. Deze maand gaan in Groningen twintig internationale wetenschappers tijdens een tweedaags congres in gesprek over de ster. Ze hopen tot een nieuwe theorie te komen.

De verering door de drie wijzen met boven Jezus een ster. Het werk is gemaakt door Giotto di Bondone die in 1301 de beroemde Komeet Halley zag,
De verering door de drie wijzen met boven Jezus een ster. Het werk is gemaakt door Giotto di Bondone die in 1301 de beroemde Komeet Halley zag,
De kerstster wordt beschreven in het evangelie van Mattheüs. Volgens het verhaal gaf de ster de plaats aan waar de Koning der Joden geboren zou zijn. Hij zorgde er onder meer voor dat de ‘wijzen uit het oosten’ naar Bethlehem kwamen om de jonge Jezus eer te bewijzen. De ster wordt genoemd in het tweede hoofdstuk van Mattheüs:

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’

Nadat de drie wijzen of magiërs gesproken hadden met koning Herodes (die niets wist van de geboorte van een koningszoon en besloot alle pasgeboren jongetjes in de omgeving van de stad om te brengen) trokken ze verder:

“…en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen.”

Wetenschappers buigen zich al tijden over de vraag of er rond het tijdstip dat Jezus’ zou zijn geboren, inderdaad een bijzondere ster te zien was. Internationale specialisten op het gebied van astronomie, godsdienstwetenschap en geschiedenis van de oudheid combineren in Groningen een nieuwe theorie met in de oudheid geaccepteerde astrologische zienswijzen in de hoop tot een nieuwe duiding van ‘De Ster’ te komen.

Het congres, dat georganiseerd wordt door Rijksuniversiteit Groningen, vindt plaats vierhonderd jaar nadat Johannes Kepler zijn boek ‘De vero anno’ publiceerde, met daarin zijn verklaring voor De Ster.

Het congres in Groningen wordt onder meer bijgewoond door prominente wetenschappers als Bradley Schaefer (Louisiana), Owen Gingerich (Harvard) en Alexander Jones (New York). Om extra aandacht te vestigen op het congres, wordt vanaf 20 oktober boven het Groningse academiegebouw een ster geprojecteerd.

×