Dark
Light

Wereldomroep schenkt archief Radio Oranje aan NIOD

Auteur:
1 minuut leestijd
Koningin Wilhelmina spreekt tot het volk via Radio Oranje (zomer 1940)
Koningin Wilhelmina spreekt tot het volk via Radio Oranje (zomer 1940)

De Wereldomroep heeft een grote hoeveelheid archiefmateriaal van Radio Oranje geschonken aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).

Een deel van het overgedragen archiefmateriaal is afkomstig uit het archief van Henk van den Broek die vanaf november 1942 de leiding had over Radio Oranje. Een ander deel is afkomstig uit het privé-archief van Godard Kal, vanaf het begin een medewerker en vriend van Henk van den Broek. Het NIOD heeft onder meer verslagen van de luisterdienst, persberichten, draaiboeken, handgeschreven logboeken, correspondentie en fotomateriaal van Radio Oranje in ontvangst genomen.

Radio Oranje was een radioprogramma van de Nederlandse regering in ballingschap in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het programma werd door de regering gebruikt om het Nederlandse volk moed in te spreken. De eerste uitzending vond plaats op 28 juli 1940. Koningin Wilhelmina sprak de bevolking toen toe. In totaal richtte de vorstin tijdens de bezettingsjaren via Radio Oranje vierendertig keer het woord tot het Nederlandse volk. Het programma dat om negen uur ’s avonds werd uitgezonden door de European service van de BBC werd bekend onder de naam “De stem van strijdend Nederland”.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek en trekt maandelijks honderdduizenden bezoekers. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen toegankelijk maken voor een breed publiek. Meer informatie

×