Wereldomroep schenkt archief Radio Oranje aan NIOD

De Wereldomroep heeft een grote hoeveelheid archiefmateriaal van Radio Oranje geschonken aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).

Een deel van het overgedragen archiefmateriaal is afkomstig uit het archief van Henk van den Broek die vanaf november 1942 de leiding had over Radio Oranje. Een ander deel is afkomstig uit het privé-archief van Godard Kal, vanaf het begin een medewerker en vriend van Henk van den Broek. Het NIOD heeft onder meer verslagen van de luisterdienst, persberichten, draaiboeken, handgeschreven logboeken, correspondentie en fotomateriaal van Radio Oranje in ontvangst genomen.

Radio Oranje was een radioprogramma van de Nederlandse regering in ballingschap in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het programma werd door de regering gebruikt om het Nederlandse volk moed in te spreken. De eerste uitzending vond plaats op 28 juli 1940. Koningin Wilhelmina sprak de bevolking toen toe. In totaal richtte de vorstin tijdens de bezettingsjaren via Radio Oranje vierendertig keer het woord tot het Nederlandse volk. Het programma dat om negen uur ’s avonds werd uitgezonden door de European service van de BBC werd bekend onder de naam “De stem van strijdend Nederland”.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: