Tag: Koude Oorlog

Koude Oorlog - Restant van het IJzeren Gordijn
Artikelen over de Koude Oorlog die officieel duurde van 1945 tot 1991. Tijdens deze periode van 'gewapende vrede' stonden de communisten en het kapitalistische westen tegenover elkaar. De communisten werden vooral geleid door de Sovjet-Unie terwijl het westerse 'blok' werd aangevoerd door de Verenigde Staten. De term “koude oorlog” werd voor het eerst gebruikt door schrijver George Orwell in 1945, in een essay in de Tribune. Europa werd door de spanningen gesplitst in een westelijk gedeelte dat door de Verenigde Staten beïnvloed werd, en een oostelijk deel onder invloed van de Sovjet-Unie. In een toespraak in 1946 sprak de toen net afgetreden Britse premier Winston Churchill van een “IJzeren Gordijn, dat werd neergelaten tussen Stettin aan de Oostzee en Triëste aan de Adriatische Zee”. Een van dé symbolen van de Koude Oorlog was de Berlijnse Muur. Op deze pagina vind je nieuws en historische achtergronden over de Koude Oorlog.

Zie ook: Duitse Democratische Republiek (DDR)
Boek: De Koude Oorlog – Een nieuwe geschiedenis (1917-1991)

Laatste artikelen:

De geheime oorlog van het Oostblok tegen Israël

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='De geheime oorlog van het Oostblok tegen Israël' data-url='http://historiek.net/de-geheime-oorlog-van-het-oostblok-tegen-israel/67368/'></div>Tijdens de Koude Oorlog keerde de Sovjet-Unie zich tegen Israël. Volgens de redenering van het Koude Oorlog-communisme was de staat Israël gecreëerd door kapitalisten.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='De geheime oorlog van het Oostblok tegen Israël' data-url='http://historiek.net/de-geheime-oorlog-van-het-oostblok-tegen-israel/67368/'></div>

Kruisraketten in Duitsland en België

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Kruisraketten in Duitsland en België' data-url='http://historiek.net/kruisraketten-in-duitsland-en-belgie/67071/'></div>Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig wilde de NAVO in West-Europese landen kruisraketten plaatsen, als tegenwicht voor SS-20-raketten van het Warschaupact.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Kruisraketten in Duitsland en België' data-url='http://historiek.net/kruisraketten-in-duitsland-en-belgie/67071/'></div>

Hollanditis: verzet tegen kruisraketten

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Hollanditis: verzet tegen kruisraketten' data-url='http://historiek.net/hollanditis-nederlandse-buitenlandse-politiek-herdrukt/66629/'></div>'Hollanditis' is de term die gebruikt werd voor het Nederlandse verzet tegen de geplande plaatsing van kruisraketten in West-Europa, beginjaren 1980. <!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Hollanditis: verzet tegen kruisraketten' data-url='http://historiek.net/hollanditis-nederlandse-buitenlandse-politiek-herdrukt/66629/'></div>

Europa, grillig bondgenoot van de VS

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Europa, grillig bondgenoot van de VS' data-url='http://historiek.net/europa-grillig-bondgenoot-van-de-vs/65646/'></div>In plaats van af te vragen of Trump de stekker uit de NAVO zal trekken, kan afgevraagd worden waarom zijn voorgangers dat niet overwogen.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Europa, grillig bondgenoot van de VS' data-url='http://historiek.net/europa-grillig-bondgenoot-van-de-vs/65646/'></div>

Joris Ivens en Fidel Castro tijdens de Koude Oorlog

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Joris Ivens en Fidel Castro tijdens de Koude Oorlog' data-url='http://historiek.net/joris-ivens-en-fidel-castro/65417/'></div>Tijdens de Koude Oorlog deed cineast Joris Ivens Cuba aan. De gewapende revolutie tegen het grootkapitaal, jonge guerrillero’s met cowboylaarzen: Cuba gaf hem nieuwe energie.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Joris Ivens en Fidel Castro tijdens de Koude Oorlog' data-url='http://historiek.net/joris-ivens-en-fidel-castro/65417/'></div>

Stalinlaan wordt Vrijheidslaan

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Stalinlaan wordt Vrijheidslaan' data-url='http://historiek.net/stalinlaan-wordt-vrijheidslaan/605/'></div>Na de Tweede Wereldoorlog worden in tal van Europese steden straten en lanen vernoemd naar de leiders van de geallieerde landen. Amsterdam krijgt een Stalinlaan.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Stalinlaan wordt Vrijheidslaan' data-url='http://historiek.net/stalinlaan-wordt-vrijheidslaan/605/'></div>

Fout in de Koude Oorlog 1949-1989

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Fout in de Koude Oorlog 1949-1989' data-url='http://historiek.net/fout-in-de-koude-oorlog-1949-1989/64483/'></div>De Koude Oorlog plaatste veel Nederlanders voor het dilemma wat nu eigenlijk ‘goed’ was: dwepen met links communisme of kiezen voor een rechtse opstelling.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Fout in de Koude Oorlog 1949-1989' data-url='http://historiek.net/fout-in-de-koude-oorlog-1949-1989/64483/'></div>

Nederland werkte in Koude Oorlog nauw samen met CIA

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Nederland werkte in Koude Oorlog nauw samen met CIA' data-url='http://historiek.net/nederland-werkte-in-koude-oorlog-nauw-samen-met-cia/63697/'></div>In de jaren vijftig deed Nederland actief mee aan het ondermijnen van de communistische regimes in Oost-Europa.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Nederland werkte in Koude Oorlog nauw samen met CIA' data-url='http://historiek.net/nederland-werkte-in-koude-oorlog-nauw-samen-met-cia/63697/'></div>

Amsterdam en het einde van de Koude Oorlog

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Amsterdam en het einde van de Koude Oorlog' data-url='http://historiek.net/amsterdam-en-het-einde-van-de-koude-oorlog/63102/'></div>Om voorbereid te zijn op een eventuele atoomoorlog werden tijdens de Koude Oorlog op verschillende plaatsen in Amsterdam atoomschuilkelders geconstrueerd. <!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Amsterdam en het einde van de Koude Oorlog' data-url='http://historiek.net/amsterdam-en-het-einde-van-de-koude-oorlog/63102/'></div>

Gary Powers (1929-1977) – U2-piloot tijdens de Koude Oorlog

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Gary Powers (1929-1977) – U2-piloot tijdens de Koude Oorlog' data-url='http://historiek.net/gary-powers-u2-piloot-koude-oorlog/61467/'></div>De Amerikaanse piloot Gary Powers werd op 10 augustus 1960 in de Sovjet-Unie wegens spionage veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en 7 jaar werkkamp. <!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Gary Powers (1929-1977) – U2-piloot tijdens de Koude Oorlog' data-url='http://historiek.net/gary-powers-u2-piloot-koude-oorlog/61467/'></div>

Delen Berlijnse Muur staan op vuilnisbelt

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Delen Berlijnse Muur staan op vuilnisbelt' data-url='http://historiek.net/delen-berlijnse-muur-staan-op-vuilnisbelt/60963/'></div>Delen van de Berlijnse Muur blijken na de val van de muur in 1989 op een vuilstortplaats in Berlijn terecht te zijn gekomen.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='Delen Berlijnse Muur staan op vuilnisbelt' data-url='http://historiek.net/delen-berlijnse-muur-staan-op-vuilnisbelt/60963/'></div>

3 december 1989 – De Koude Oorlog komt tot een einde

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='3 december 1989 – De Koude Oorlog komt tot een einde' data-url='http://historiek.net/3-december/13825/'></div>Tijdens een bijeenkomst op Malta geven Sovjet-president Michail Gorbatsjov en de Amerikaanse president George W. Bush op 3 december 1989 gezamenlijk een verklaring die aangeeft dat de Koude Oorlog officieel tot een eind is gekomen.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='3 december 1989 – De Koude Oorlog komt tot een einde' data-url='http://historiek.net/3-december/13825/'></div>

30 augustus 1963 – De ‘rode telefoon’ wordt in gebruik genomen

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='30 augustus 1963 – De ‘rode telefoon’ wordt in gebruik genomen' data-url='http://historiek.net/30-augustus/18002/'></div>De 'rode telefoon', of 'hotline', moest er voor zorgen dat de twee nucleaire grootmachten sneller met elkaar in contact konden treden waardoor voorkomen werd dat de landen besluiten zouden nemen op basis van miscommunicatie.<!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='30 augustus 1963 – De ‘rode telefoon’ wordt in gebruik genomen' data-url='http://historiek.net/30-augustus/18002/'></div>

De zaak Ethel Rosenberg

<!-- AddThis Sharing Buttons above --><div class='at-above-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='De zaak Ethel Rosenberg' data-url='http://historiek.net/de-zaak-ethel-rosenberg/51384/'></div>De Rosenbergs werden in New York door middel van de elektrische stoel geëxecuteerd wegens het doorspelen van atoomgeheimen aan de Sovjet-Unie. <!-- AddThis Sharing Buttons below --><div class='at-below-post-arch-page addthis_default_style addthis_toolbox at-wordpress-hide' data-title='De zaak Ethel Rosenberg' data-url='http://historiek.net/de-zaak-ethel-rosenberg/51384/'></div>