Mens en Relatie

Winston Churchill (1874-1965) – Biografie van de staatsman

Binnenkort wordt dit artikel vervangen door een uitgebreider artikel

Winston Churchill is één van de bekendste staatslieden van de twintigste eeuw. Met name zijn rol in de Tweede Wereldoorlog is beroemd. In zijn jonge jaren diende hij namens het Britse leger actief in India, Soedan en Zuid-Afrika tijdens de Boerenoorlog.

- ad -

Winston Churchill
Winston Churchill
Churchill werd gedurende zijn buitenlandse reizen nationaal bekend en populair in Engeland. Dit vanwege zijn uitgebreide verslagen van de Boerenoorlog, zijn gevangenschap en ontsnapping. Hij publiceerde in diverse kranten en werkte als oorlogsverslaggever. Zijn beroemdheid zorgde er voor dat hij in 1900 in het Parlement werd gekozen voor de Conservatieve Partij. Zes jaar later verliet hij het parlement om zitting te nemen in regering. Van 1910 tot 1911 was hij minister van Binnenlandse Zaken en daarna van Marine.

Winston Churchill Gallipoli

Als minister van Marine was Churchill één van de bedenkers van de landing op Gallipoli (Turkije) tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze landing vond in 1915 plaats en mislukte. Winston Churchill kreeg hierdoor de bijnaam de slager van Gallipoli en werd ontslagen. Het Britse leger verloor bij Gallipoli ongeveer 3000 manschappen.

Kort na de voor Engeland rampzalig verlopen Gallipoli-landingen werd er een nieuwe regering gevormd. Churchill werd minister zonder portefeuille, maar legde zijn functie al snel neer om weer te kunnen dienen in het leger. Onderwijl bleef hij wel lid van het Britse Lagerhuis.

- advertentie-

- ad -
- advertentie -

Tweede Wereldoorlog

Churchill werd opnieuw benoemd tot minister van Marine nadat de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken. Op 10 mei 1940 promoveerde hij. Churchill volgde toen Neville Chamberlain op als premier. Chamberlain was premier van 1937-1940.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog speelde Churchill een belangrijke rol voor het Britse volk en toonde hij zich een standvastig leider. Beroemd zijn zijn toespraken waarmee hij bij het volk de moed erin probeerde te houden, ondanks de vele vijandelijke bombardementen. Kort voor op 10 juli 1940 de luchtoorlog tussen de Britse Royal Air Force en de Duitse Luftwaffe uitbreekt, hield Churchill deze toespraak:

Een van de belangrijkste maatregelen die Churchill in de Tweede Wereldoorlog nam, was het oprichten van geheime diensten zoals de SOE (Special Operations Executive). De diensten speelden een belangrijke rol bij spionage, sabotage en de verspreiding van valse informatie naar de Duitsers. De SOE speelde onder meer een belangrijke rol in het zogenaamde Englandspiel, een contra-spionage activiteit tussen de Duitse Abwehr (Duitse spionagedienst) en de Britse geheime dienst.

- ad -

Churchill in 1945 tijdens een bezoek aan België
Churchill in 1945 tijdens een bezoek aan België
Churchill had gedurende de Tweede Wereldoorlog één doel vast voor ogen: de totale vernietiging en overgave van nazi-Duitsland. Nadat Duitsland in 1941 Rusland was binnengevallen begroette Churchill zijn Jozef Stalin als medestrijder. Nadat Duitsland ook Amerika de oorlog had verklaard, probeerde Churchill de Amerikanen, geleid door Franklin Delano Roosevelt, er van te overtuigen dat er een groot offensief vanuit het zuiden moest komen. Hij slaagde hierin niet.

- advertentie-

Na de Tweede Wereldoorlog werd Churchill met zijn Conservatieve Partij verslagen door de Labour Party. Vermoedelijk lag de oorzaak van deze verkiezingsnederlaag in het feit dat veel Britten, die forse verliezen hadden geleden, na de oorlog opnieuw wilden beginnen. Een nieuwe start.

- advertentie -

Weer premier

In 1951 werd Churchill echter opnieuw premier. Enkele jaren later, in 1953, ontving hij de Nobelprijs voor de Literatuur voor zijn boeken over Engeland en de wereldgeschiedenis. Het Amerikaanse Congres maakte op 9 april 1963 bekend dat Churchill vanaf dat moment ereburger van de Verenigde Staten was.

Churchills wapen
Churchills wapen
Wegens gezondheidsproblemen legde Churchill zijn functie in 1955 neer. Tien jaar later kreeg Churchill voor de tweede keer in zijn leven een beroerte. Negen dagen later (24 januari 1965) stierf hij op 90-jarige leeftijd aan de gevolgen hiervan. Churchill kreeg een staatsbegrafenis. Hij vond zijn laatste rustplaats op de begraafplaats St. Martin’s in Bladon.

- ad -

Twee bekende quotes van Churchill:

“Het beste argument tegen democratie is een conversatie van vijf minuten met een gemiddelde stemgerechtigde”

“Courage is what it takes to stand up and speak;
courage is also what it takes to sit down and listen”


Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Meer tips ➱