Week van de koloniale geschiedenis

500 veteranenverhalen online gezet

Interviewproject Nederlandse Veteranen
Het Veteraneninstituut heeft donderdag vijfhonderd interviews met Nederlandse veteranen online gezet.

In de verhalen komen vrijwel alle conflicten en militaire missies aan bod waar Nederland sinds mei 1940 bij betrokken is geweest. De interviews vonden plaats in het kader van het Interviewproject Nederlandse Veteranen (IPNV). In totaal heeft het Veteraneninstituut al ruim duizend veteranenverhalen verzameld. Het Veteraneninstituut:

De collectieis een waardevolle aanvulling op bestaande schriftelijke bronnen met informatie over de Nederlandse krijgsgeschiedenis. In de interviewcollectie staat namelijk het persoonlijke verhaal van de veteraan centraal. Niet alleen de missie wordt besproken; het hele leven van de veteraan komt aan de orde, van geboorte tot en met het moment van interviewen.

De veteranen werden steeds in hun eigen huiskamer geïnterviewd en de interviews duurden ongeveer tweeënhalf uur. Volgens het Veteraneninstituut is de collectie geschikt voor uiteenlopende doelgroepen en levert hij een belangrijke bijdrage aan de “steeds toenemende kennis over en waardering voor de recente Nederlandse militaire geschiedenis en de mannen vrouwen die daaraan vorm en inhoud gaven”. De collectie is toegankelijk via de website van het Veteraneninstituut.

- advertentie -

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: