‘Amsterdam 200 jaar ouder dan gedacht’

Amsterdam is tweehonderd jaar ouder dan vaak wordt aangenomen en vermeld wordt in de canon van Amsterdam. Dat beweert historisch geograaf Chris de Bont in een proefschrift waarop hij volgende week promoveert aan de Wageningen Universiteit.

De Bont publiceerde zijn belangrijkste conclusies woensdag in het het historisch maandblad Ons Amsterdam. Zijn proefschrift behandelt de ontginningsgeschiedenis van het gebied tussen de duinen en het Gooi. Volgens de historisch geograaf was het IJ tussen 800 en 1000 na Christus een veenmassa.

In de onlangs gepresenteerde canon van Amsterdam wordt vermeld dat de huidige hoofdstad van ons land ontstond aan het begin van de dertiende eeuw. Volgens De Bont vestigden zich rond het jaar 1000 echter al mensen aan de monding van de Amstel.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: