Dark
Light

‘Amsterdam’ al in Steentijd bewoond

Auteur:
1 minuut leestijd
Het diepste niveau van station De Pijp, ca. 30 meter onder straatniveau, mei 2011. (CC BY-SA 3.0 - Mojito - wiki)
Het diepste niveau van station De Pijp, ca. 30 meter onder straatniveau, mei 2011. (CC BY-SA 3.0 - Mojito - wiki)

Bij de aanleg van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn zijn vondsten gedaan die erop wijzen dat ‘Amsterdam’ mogelijk al in de Steentijd werd bewoond.

Station Rokin van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn – Foto: CC/Mojito
Dat zegt stadsarcheoloog Jerzy Gawronski in het januari-nummer van het tijdschrift Ons Amsterdam. Onder het Damrak en het Rokin, in vroeger eeuwen de monding van de Amstel, vond Gawronski voorwerpen die erop wijzen dat het gebied al 4600 jaar geleden, aan het einde van de Nieuwe Steentijd, werd bewoond.

Onder de vondsten een stenen strijdhamer en een hamer gemaakt van een gewei die dateren uit de laatste periode van de Nieuwe Steentijd, ongeveer 2600 voor Christus. Andere bijzondere vondsten zijn scherf van een Veluwse klokbeker, een hamerbijl en een benen priem.

Stadsarcheoloog Jerzy Gawronski leidt uit de vondsten af dat er sprake moet zijn geweest van pehistorische bewoning rond de latere Amstelmonding. Of er ook een rivier lag waar we nu Rokin en Damrak kennen is minder duidelijk. De bewoners van dit gebied waren het nomadische stadium van de ‘jagers en verzamelaars’ volgens de archeoloog voorbij.

Amsterdam in 1538, plattegrond van Cornelis Anthonisz.
Tot nu toe werd altijd aangenomen dat Amsterdam voor het eerst werd bewoond rond 1200. De eerste schriftelijke vermelding van Amsterdam dateert uit 1275. Graaf Floris V verleende de bewoners rond de zogenaamde Amestelledamme in oktober van dat jaar tolvrijheid en legde dat vast in het zogenaamde Tolprivilege.

Ook zaten er vondsten bij uit de periode daarna in de Amsterdamse bodem. Uit de Bronstijd 900 voor Christus dateren een lanspunt en een maalsteen, en ook uit de vroege middeleeuwen zijn er overblijfselen, in de vorm van aardewerk scherven. Deze resten, niet veel maar wel ter plekke in de bodem geraakt, duiden volgens Gawronski op een continue vorm van menselijke aanwezigheid en mogelijk bewoning van de Nieuwe Steentijd tot aan de vroege Middeleeuwen, zoals op veel andere plaatsen in Noord-Holland eerder is aangetoond.

Het januari-nummer van Ons Amsterdam is verkrijgbaar vanaf 6 januari. In dit tijdschrift gaat Gawronski uitgebreid in op de ontdekkingen.

Boek: Spul – Archeologische vondsten Noord/Zuidlijn Amsterdam

×