Geschiedenis van de Talmoed

Over de Torah, waarmee we hier de vijf boeken van Mosje (Mozes) bedoelen, wordt door Joodse geleerden al eeuwen gediscussieerd. In de Talmoed zijn die discussies vastgelegd. Het woord Talmoed is verwant aan het Hebreeuwse werkwoord lamad, wat zoveel betekent als leren of onderwijzen. In dit artikel aandacht voor de

Mosje Ben Maimonides (1135-1204)

Ook wel RaMBaM. Bekend rabbijn, filosoof en arts uit de tijd van de Risjoniem (rabbinale generatie die liep van 1040-1450 na. Chr.). Zijn bijnaam RaMBaM is ontleend aan het acroniem van Rabbi Mosje ben Maimon (Hebr.). De werken van Maimonides hebben tot op heden invloed op zowel de Joodse- als