Hoe Parmentier de Fransen verleidde om aardappels te eten

Tegenwoordig zijn aardappels niet meer weg te denken uit de Europese keuken. Toch was dit in het verleden anders: vroeger was er namelijk veel weerstand tegen aardappelen. Van de plant werd vroeger bijvoorbeeld gedacht dat hij giftig was. In Frankrijk waren er daarom zelfs speciale publiciteitscampagnes nodig om de bevolking de pieper te laten eten.

/

Alpertus van Metz, kroniekschrijver van rond het jaar 1000

Alpertus van Metz, ook wel Alpertus Mettensis, was een geschiedschrijver die leefde rond het jaar 1000. Via zijn werk krijgt de huidige lezer een beeld van het middeleeuwse leven in Nederland. Twee van zijn werken zijn daarbij uitermate geschikt. Het eerste werk, De episcopis Mettensibus libellus ad Constantiunum abbatem, is een beschrijving van de laatste levensjaren van Diederik I van

/

Black Terror, hoe een schip van hout en doek de vijand wegjoeg (1863)

De Amerikaanse burgeroorlog die in 1861 uitbrak, was een langslepend conflict tussen de Noordelijke Staten en de Zuidelijke Staten. Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals de introductie van de Gatling gun, de voorloper van de mitrailleur, zorgden voor een modernere vorm van oorlogvoering. Ook deed een nieuw type schepen, de Ironclad, zijn intrede. Deze schepen, aangedreven door stoom, waren met ijzer bepantserd

Studentencompagnieën tijdens de Tiendaagse Veldtocht

De Tiendaagse Veldtocht is een minder bekende periode in de Nederlandse geschiedenis. Nederland vocht destijds met de rebellerende Belgen die zich af wensten te scheiden van Nederland. Nadat de opstandelingen erin geslaagd waren de Nederlandse troepen tot aan Noord-Brabant terug te drijven, besloot koning Willem I tot een tegenaanval.