Week van de koloniale geschiedenis

Barak 57 keert terug naar Westerbork

Scherm met daarop een afbeelding van de batterijensloperij
Scherm met daarop een afbeelding van de batterijensloperij

In voormalig concentratiekamp Westerbork keert de barak terug waar vele gevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog batterijen moesten demonteren.

De barak met nummer 57 werd in 1957 verkocht en gedemonteerd om later in Veendam weer opgebouwd
te worden. Daar deed de barak jarenlang dienst als landbouwschuur. Het Herinneringscentrum in Westerbork heeft laten weten dat de barak terugkeert naar Westerbork. Het is de bedoeling dat de barak nog dit jaar op de originele locatie plank voor plank wordt opgebouwd. Op de plek waar de werkbarak zich vroeger bevond is nu een scherm te vinden met daarop een afbeelding van de barak waarin de batterijensloperij zich bevond.

Barak 57 keert terug naar Westerbork - Afb: HistoriekKamp Westerbork is bekend geworden als doorgangskamp tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar werd nog voor het begin van de oorlog door de Nederlandse overheid opgebouwd om joodse vluchtelingen op te vangen. Tijdens de oorlog werd het kamp door de Duitsers in gebruik genomen als doorgangskamp. Vanuit het kamp werden 107.000 gevangenen gedeporteerd naar concentratiekampen buiten Nederland. Van hen keerden er minder dan 5000 terug.

Na de oorlog werd het kamp enkele jaren door de Nederlandse overheid gebruikt om NSB’ers en collaborateurs gevangen te houden. Vanaf 1951 werd Kamp Westerbork ingericht als woonoord voor gedemobiliseerde KNIL-militairen van Zuid-Molukse afkomst. Toen in 1970 de laatste gezinnen het kamp verlieten werd het afgebroken. Sommige barakken werden verkocht. Binnenkort keert dus één van die barakken terug naar de plek waar hij eens stond.

- advertentie -

Taluds
Dertien jaar nadat de laatste Molukse gezinnen het kamp hadden verlaten opende het Herinneringscentrum Westerbork haar deuren. In dit centrum wordt sindsdien de geschiedenis van Durchgangslager Westerbork verteld. Het kamp zelf is ook te bezoeken, maar vrijwel alle authentieke gebouwen zijn verwijderd. De belangrijkste gebouwen die zich ooit in het kamp bevonden zijn nu gemarkeerd door heuveltjes en op de plek waar enkele barakken stonden zijn taluds te vinden die een idee geven hoe het er vroeger ongeveer moet hebben uitgezien.

Veel gevangenen werden tijdens de oorlog verplicht in barak 57 batterijen te demonteren. Onder hen ook de beroemde zusjes Margot en Anne Frank. Morgen is het tachtig jaar geleden dat Anne Frank werd geboren en wordt in het herinneringscentrum Kamp Westerbork de tentoonstelling Anne Frank, een geschiedenis voor vandaag geopend.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: