Breda’s Museum krijgt 500 relieken

Afbeelding: Breda's Museum
Afbeelding: Breda’s Museum

Het Breda’s Museum ontvangt een verzameling van vijfhonderd relieken van een verzamelaar uit Amsterdam. Het is de grootste grootste schenking die het museum ooit van een particulier heeft ontvangen.

De collectie is afkomstig van Harrie Kramers, een verzamelaar uit Amsterdam. Uit de schenking heeft het Bredaas museum de tentoonstelling Het hemels lichaam samengesteld. In deze tentoonstelling zijn ruim honderd van de nieuwe stukken opgenomen. De bisschop van Breda, mgr. Hans van den Hende, opent de tentoonstelling 4 april aanstaande. Het Breda’s museum beheert al jaren de collectie van het bisdom Breda.

Tijdens de opening van de tentoonstelling zal, Jos Koldeweij, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Radbouduniversiteit Nijmegen, een toespraak houden. Daarnaast zal de Bredase wethouder van cultuur Wilbert Willems het woord voeren. Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerd boek, geschreven door de kunsthistorici Anique de Kruijf en Evelyne Verheggen.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Helden - Stephen Fry De jodenvervolging in foto's De Bourgondiërs - Bart Van Loo Wij zijn de Bickers - Simone van der Vlugt t Hooge Nest - Roxane van Iperen Vietnam - Max Hastings Boerhaave botanicus - Margreet Wesseling Het gedroomde Noorden - Adwin de Kluyver Vet oud - Gouden Eeuw De zaak Oldenbarnevelt
Gelijk naar geschiedenisboeken over: