De Gaulle vs. VS

Charles de Gaulle was niet de enige Fransman die argwaan koesterde tegen Amerika. Eenmaal president maakte hij het een speerpunt van zijn buitenlandbeleid.

Voordat Europa een vesting werd

De jaren vanaf 1850 staan bekend als de hoogmis van vrije migratie. Na de definitieve nederlaag van Napoleon in juni 1815 bij Waterloo brak er voor de meeste Europese landen een periode aan van betrekkelijke vrede.

Het wonder van naoorlogs Duitsland

De historie van de Bondsrepubliek Duitsland, die op de puinhopen van het Derde Rijk ontstond, is een boeiend aspect uit de 20e-eeuwse Europese geschiedenis.

Brandhaarden. Komende crises in Europa

In de jaren 1914-1945 ontwikkelden alle grensgebieden in Europa zich tot brandhaarden. na de Tweede Wereldoorlog klonk overal de roep: “Dit nooit weer!” De soevereiniteit van individuele landen moet gerespecteerd worden en blijven, dat werd het Europees-politieke uitgangspunt.

Moet Europa een toontje lager zingen?

In navolging van de Britse premier Cameron roepen ook Nederlandse politici dat het best wat minder mag met de Brusselse regelzucht. Volgens CDA-leider Sybrand van Haersma Buma moet een sterk en zelfbewust Europa ook weten wat het niet moet doen. Andere politici zouden nog verder willen gaan en pleiten in

Mythologische prinses op nieuwe eurobiljetten

De Europese Centrale Bank heeft nieuwe eurobiljetten laten ontwerpen. Bekend was al dat op de nieuwe biljetten de beeltenis van de Griekse mythologische prinses Europa als hologram zou worden geplaatst. Deze week zijn afbeeldingen van de nieuwe biljetten vrijgegeven. Dat er gekozen is voor een afbeelding van de mythologische prinses