De maritieme handel in en rond het Oude Rome

Op de vraag waar je het liefst je tijd spendeert, zou een Romein in de meeste gevallen “mijn landgoed” hebben geantwoord. De inwoners van Rome voelden al van oudsher een speciale affectie voor hun akkers. De zee daarentegen gold als een chaotisch en ontembaar gebied waar de mens niet hoorde

Grace O’Malley (ca. 1530-1603) – Ierse piratenkoningin

De Ierse Grace O’Malley maakte als piratenkoningin niet alleen de zeeën onveilig, maar ging vanwege van haar onverzettelijke houding tegen de Engelse overheersing van haar land ook de geschiedenis in als een voorvechtster “avant la lettre” van een onafhankelijke Ierse natie.

Parlevinkers – Boodschappen doen op het water

Het is een nagenoeg verdwenen beroep: de parlevinker. Vroeger vond men deze ondernemers veel op het water. Daar dreven ze letterlijk handel. Met hun speciaal daarvoor toegeruste bootjes of schepen bezochten ze andere vaartuigen om goederen te verkopen.

3,8 miljoen euro voor digitalisering VOC-archieven

Het UNESCO Memory of the World-archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), bestaande uit ongeveer vijfentwintig miljoen pagina’s, biedt niet alleen inzicht in het reilen en zeilen van de VOC, maar geeft ook een beeld van de interacties tussen Europese en niet-Europese partijen in Azië in de zeventiende en achttiende

De Zeeslag bij Camperduin (1797)

Op 11 oktober 1797 behaalde de charismatische Schotse admiraal Adam Duncan een overwinning die vele maritieme historici beschouwen als een van de meest complete uit de geschiedenis van de Royal Navy. Langs de Nederlandse kustlijn dertig kilometer bezuiden de ingang van Texel, verwoestte de Britse admiraal de Bataafse vloot die

‘Mare liberum’ – Van wie is de zee?

Het principe 'mare liberum' van Hugo de Groot stelde dat de zee internationaal territorium was, vrij toegankelijk voor alle naties om te bevaren en om handel te drijven. Samengevat: de zee is niet te bezetten (‘occupatio’), want de zee is van iedereen (‘res communis’).

De ondergang van het VOC schip Westerbeek (1742)

Op de terugtocht vanuit Nederlands-Indië kwam het VOC-schip Westerbeek in 1742 bij de Faeröer eilanden in de problemen. Het schip kapseisde voor het woeste eiland Suðuroy. Gezonde bemanningsleden wisten zich met veel moeite in veiligheid te brengen en moesten vervolgens overwinteren op de eilanden.

De horlepiep – Een dans voor matrozen

De horlepiep is een dans die vroeger geregeld door matrozen werd gedanst. Tegenwoordig voeren folkloristische dansgroepen de dans nog geregeld op tijdens markten en braderieën maar echte matrozen zal je de horlepiep niet snel meer zien dansen.

‘Heldendood Karel Doorman een mythe’

De Nederlands schout-bij-nacht Karel Doorman verwierf grote bekendheid door de Slag in de Javazee (1942) waarbij hij het leven liet. Of hij, zoals lang beweerd, aan boord van het zinkende schip bleef, wordt tegenwoordig echter betwijfeld.

De legende van het eiland Nagele

De legende van het eiland Nagele: "De zee zal dit dorp verzwelgen. Jullie zullen je netten scheuren aan de zerken van de vrouwen en kinderen."

Groot aantal scheepswrakken gevonden in Hoornse Hop

Op de bodem van het Markermeer bij Hoorn hebben archeologen sporen van een groot aantal scheepswrakken gevonden. Mogelijk gaat het om wrakken van een Spaanse vloot die in 1573 verging tijdens de Slag op de Zuiderzee, een van de grootste zeeslagen uit de Nederlandse maritieme geschiedenis.

William Kidd (ca. 1655-1701) – Schotse kaperkapitein

William Kidd was eind zeventiende eeuw een berucht kaperkapitein die voor rekening van de Engelse koning-stadhouder Willem III van Oranje de zeeën onveilig maakte, tot hij uiteindelijk zelf wegens piraterij ter dood werd veroordeeld.

De ramp met de RMS Titanic (1912)

In de nachtelijke uren van 14 op 15 april 1912 voltrok zich een van de grootste scheepsrampen uit de geschiedenis. Het reusachtige passagiersschip de RMS Titanic, dat toen zijn maiden trip (eerste reis) maakte, kwam in aanraking met een ijsrots en zonk binnen een tijdsbestek van minder dan drie uur.

De schipbreuk van de Méduse (1816)

In 1816 voer het fregat “La Méduse” op een vijftigtal mijl voor de Afrikaanse westkust op een zandbank. Het op het eerste gezicht eerder banaal voorval leidde tot de dood van verscheidene opvarenden en veroorzaakte in heel Europa veel ophef.