Dark
Light

Commotie onder veteranen

Auteur:
1 minuut leestijd

Commotie onder veteranenDe nieuwe opzet van het Bevrijdingsdefilé in Wageningen op 5 mei zorgt voor commotie onder veteranen. Veel veteranen zijn boos over het feit dat de organisatie heeft besloten voortaan alleen nog veteranen uit de Tweede Wereldoorlog uit te nodigen.

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties (NCHC) maakte in 2008 bekend dat voor het defilé in Wageningen voortaan alleen nog veteranen uit de Tweede Wereldoorlog zouden worden uitgenodigd. Dit tot onvrede van veel veteranen.

Het verhaal gaat dat prins Bernhard het defilé op 5 mei wilde beperken. De prins zou, kort voor zijn overlijden, een brief hebben geschreven aan premier Balkenebde waarin hij zijn wens voor een beperktere opzet van het defilé kenbaar maakte. Dagblad De Gelderlander heeft onder verwijzing naar de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om een kopie van de brief gevraagd. Deze is echter (nog) niet verstrekt.

PVV-kamerlid Hero Brinkman stelde onlangs kamervragen aan staatssecretaris De Vries over de zaak. Brinkman vroeg expliciet waarom zo’n duizend Indië-gangers niet meer mogen meelopen in het defilé in Wageningen. De Vries liet weten dat in Wageningen de bevrijding centraal staat en dat de veteraan centraal staat op de Nederlandse Veteranendag, een Nationaal Evenement dat sinds 2006 jaarlijks wordt gehouden.

Opmars Wageningen
Veel niet uitgenodigde veteranen blijken echter weinig begrip te hebben voor de veranderde opzet van het defilé in Wageningen. De groep Opmars Wageningen, die zich sterk maakt voor deelname van álle veteranen aan het defilé, roept alle Nederlandse veteranen op toch naar Wageningen te gaan om deel te nemen aan het defilé. Op haar website schrijft de groep onder meer: “Veteranen hebben onder dezelfde vlag gediend. In naam van hetzelfde volk. Voor vergelijkbare doelen als eertijds onze bevrijders. Zonder veteranen zou er geen Nationaal Bevrijdingsdefilé zijn.”

Hoeveel niet uitgenodigde veteranen van plan zijn zich toch aan te sluiten bij het Bevrijdingsdefilé in Wageningen is niet bekend.

×