Dark
Light

Confucius (555-479 v.Chr) – Chinese wijsgeer

Auteur:
2 minuten leestijd
Beeld van Confucius in China - cc
Beeld van Confucius in China - cc

Oudst bekende wijsgeer van China wiens levensverhaal in vele legendes in verweven: Confucius. Wordt gezien als een zogenaamde “Wanshishibiao”, een voorbeeld voor alle leraren.

Confucius
Confucius
De naam Confucius is de gelatiniseerde versie van K’Oeng Foe-tse, wat staat voor Meester K’Oeng.

Confucius werd in 551 voor Christus geboren in de buurt van Qufu, een stad in de Chinese provincie Shandong. De wijsgeer stamde uit een oude maar verarmde adellijke familie. Zijn vader stierf al toen hij twee jaar was waarna hij onder bescherming kwam te staan van een patroon (leermeester). Hierdoor was hij in staat zich te bekwamen in onder meer boogschieten, wagenmennen, schrijven, ceremoniën, geschiedenis en muziek. Deze zes onderdelen werden later bekend als ‘de
zes kunsten’. De Chinees bepaalde later dat deze kunsten onmisbaar waren voor zijn volgelingen.

Reizen

Confucius werkte enige tijd aan het hof van Loe. Onder meer als administrateur en belastinginner. Hier kwam vermoedelijk een einde aan nadat zijn patroon overleed. Tussen 492 tot 483 maakte Confucius verschillende reizen. Hij werd tijdens deze reizen vergezeld door een aantal volgelingen. De Chinees probeerde tevergeefs in verschillende staten gehoor te vinden voor zijn hervormingsideeën.

Confucius keerde toen terug naar Loe en stichtte daar een school. Hier onderwees hij zijn volgelingen. Hieruit groeide de joe-tjiau (Confuciaanse school). Deze zou later een belangrijke rol spelen in China’s zoektocht naar oplossingen voor politiek-sociale problemen.

Bindende krachten

De leer van een Confucius was er voor een groot deel op gericht de bindende krachten tussen mensen te versterken. Dit was volgens de geleerde nodig omdat er in die periode een politieke anarchie heerste. Deze was een gevolg van de ontbinding van sacraal-feodale gezagsverhoudingen. De wijsgeer meende dat de binding tussen mensen versterkt kon worden met behulp van ceremoniën en rituelen.

Zijn filosofie legde verder de nadruk op de persoonlijke en bestuurlijke moraal, orde en respect voor de meerdere.

In China wordt de verjaardag van Confucius ieder jaar gevierd op de 27e dag van de 8ste maand van de Chinese kalender. Taiwan-Chinezen vieren zijn verjaardag een dag later.

De Gesprekken

In het werk Gesprekken van Confucius (Lunyu) zijn 499 uitspraken van de wijsgeer te vinden. Daarnaast bevat het werk anecdotes en dialogen die de wijsgeer met zijn leerlingen zou hebben gevoerd. Het boek werd één van de belangrijkste en invloedrijkste boeken uit de Chinese geschiedenis.

Wie was Confucius?

https://www.youtube.com/watch?v=gGAusT3eLH8

Wijsheden van Confucius:

Hieronder een select aantal beroemde wijsheden van de Chinese filosoof Confucius.

“Alle mensen zijn hetzelfde. Het zijn slechts hun gebruiken die verschillen.”

“Wie voor niets bang is, wordt door het gevaar verrast.”

“Alleen de waarlijk deugdzame kan anderen liefhebben of haten.”

Confucius
Confucius

“Alles heeft z’n schoonheid alleen ziet niet iedereen dat altijd.”

“De hele kunst van het spreken is: begrepen te worden.”

“Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening.”

“Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.”

“Het is beter een mijl te reizen dan om duizend boeken te lezen.”

“Hoe wilt u de dood begrijpen? U begrijpt het leven nog niet eens.”

“Als de rijken vermageren, zijn het de armen die van honger omkomen.”

“Overwin een probleem en houd er daarmee honderd op een afstand.”

“Weten wat juist is en het niet in praktijk brengen, is gelijk aan gebrek aan moed.”

“Wilt u weten of een land goed geregeerd wordt en goed van zeden is? Luister naar zijn muziek.”

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken.

Steun ons werk

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 51.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×