Dark
Light

Golgotha – De heuvel waar Jezus werd gekruisigd

Auteur:
1 minuut leestijd
Golgotha - Detail van een werk van Lucas van Leyden
Golgotha - Detail van een werk van Lucas van Leyden

Golgotha is de naam van de heuvel net buiten de oud stad Jeruzalem waar Jezus volgens de vier evangeliën werd gekruisigd. De naam is afkomstig uit het Aramees, waar Golgotha iets betekent als ‘schedel’ of ‘schedelplaats’.

De heuvel ontleent zijn naam vermoedelijk aan een heuvel in de vorm van een schedel, maar het kan ook zijn dat men de heuvel ‘schedelplaats’ noemde omdat hier executies werden uitgevoerd. Een legende meldt dat Adam, volgens de bijbel de allereerste mens, op deze plek werd begraven. Soms wordt de heuvel ook Calvarië of Calvarieberg genoemd, naar het Latijnse woord calva (kaal hoofd / schedel).

De locatie van de heuvel is niet precies bekend. Afgaande op de bijbelse vermeldingen bevond de executieplek zich net buiten de stadsmuren, in de buurt van een weg en niet ver van de plek waar Jezus later zou worden begraven. Volgens sommige lezingen bevond Golgotha zich op de plek waar tegenwoordig de Heilig Grafkerk staat, aan het einde van de Via Dolorosa, de straat in Jeruzalem waar Jezus volgens de christelijke traditie zijn tocht met het kruis aflegde. Golgotha wordt in alle vier de evangeliën genoemd:

Marcus 15:22
Ze brachten Hem naar Golgotha, wat in onze taal ‘schedelplaats’ betekent.

Matteus 27:33
Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd werd, wat ‘schedelplaats’ betekent.

Johannes 19:17
Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha.

Lucas 23:33a
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, kruisigden ze Hem.

Bronnen

-Encyclopedie van de bijbel – Joop Waldram (Kok) p.129
-https://www.britannica.com/place/Golgotha
-https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/h/heilig-grafkerk
-https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MRK.15/Marcus-15
-https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/LUK.23/Lucas-23
-https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.19/Johannes-19
-https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.27/Matte%C3%BCs-27
×