Dark
Light

Grote schenking voor Catharijneconvent en Joods Historisch Museum

Auteur:
1 minuut leestijd
Joods Historisch Museum in Amsterdam - cc
Joods Historisch Museum in Amsterdam - cc

Museum Catharijneconvent en het Joods Historisch Museum hebben beide een grote particuliere schenking en een legaat toegezegd gekregen.

Het echtpaar Delsman-Nussberger legt vast dat het grootste gedeelte van zijn nalatenschap en een periodieke schenking in gelijke delen zullen toekomen aan Museum Catharijneconvent in Utrecht en het Joods Historisch Museum in Amsterdam. De toekomstige nalatenschap wordt ondergebracht in twee Fondsen op Naam.

Deze fondsen hebben bij beide musea de verbreiding van kennis van het joods-christelijk erfgoed in de vorm van presentatie en educatie ten doel.

Het echtpaar is trouw bezoeker van Museum Catharijneconvent en het Joods Historisch Museum en steunt de samenwerking van de musea in het toegankelijk maken van de kennis van het joods-christelijk erfgoed. Marieke van Schijndel, directeur Museum Catharijneconvent:

‘We zijn de heer en mevrouw Delsman zeer dankbaar dat zij ons op zo’n genereuze wijze steunen. Deze financiële bijdrage maakt het voor beide musea mogelijk – nu en in de toekomst – de kennis over het joodse en het christelijke erfgoed verder te verdiepen en te delen met het publiek.’

De heer Delsman:

‘Mijn vrouw en ik noemen Museum Catharijneconvent en het Joods Historisch Museum in ons testament, maar vinden het ook van belang om met een warme hand, al tijdens ons leven, te geven. Vanwege de afnemende kennis op het gebied van het joods-christelijke erfgoed is steun voor beide musea onontbeerlijk.’

Op verzoek van het echtpaar is de hoogte van de schenking niet bekend gemaakt.

×