Hof van Dordrecht wordt interactief historisch museum

Kaart van Dordrecht – Blaeu, 1652

Het historische complex Hof van Dordrecht sluit maandag de deuren voor het publiek zodat het verbouwd kan worden tot een interactief historisch museum. Eerder dit jaar gaf de gemeenteraad van Dordrecht toestemming voor een investering van zestien miljoen euro in de verbouwing en inrichting van het complex.

Hof van Dordrecht – Foto: Collectie Erfgoedcentrum DiEP


Het Hof van Dordrecht moet Dordrecht gaan neerzetten als ‘wieg van de natie’. De stad heeft dan ook een lange en bijzondere geschiedenis. Niet alleen de Eerste Vrije Statenvergadering vond er plaats, ook de belangrijke Nationale Synode van 1618 werd in de historische stad aan de Merwede gehouden.

De verbouwing van het hof kost ruim zestien miljoen euro en het streven is om de verbouwing in 2014 af te ronden. In het nieuwe Hof wordt aan de hand van zes thema’s de geschiedenis verteld van Dordrecht in de Middeleeuwen, de beruchte Sint Elisabethsvloed in 1421 waarbij de Biesbosch werd gevormd, de gilden en het stadsbestuur in de zestiende en zeventiende eeuw, de Eerste Vrije Statenvergadering, de Synode van Dordrecht, die de aanzet gaf tot de Statenbijbel, en de industrialisering in de negentiende en twintigste eeuw.

- advertentie -

Het Hof moet een combinatie worden van tentoonstellingen en presentaties met behulp van touchscreens, projecties en films. Daarnaast komen er een bibliotheek en studiezaal waar de eeuwenoude archieven van de stad zowel op papier als digitaal geraadpleegd kunnen worden. De Dordtse wethouder van cultuur, Jasper Mos:

Het wordt een soort historisch museum van nationale allure, maar dan niet zoals de traditionele musea eruit zien. Het gebouw ademt geschiedenis uit maar de wijze van presenteren is van nu. Vanaf eind 2014 kan iedereen hier ‘het begin van Nederland’ op een unieke manier beleven.

Impressie van de toekomstige ruimte ‘De Storm’ over de Sint-Elisabethsvloed van 1421 en Dordrecht omringd door water – Foto: XPEX

Stad tussen Revolte en Reformatie

Willem van Oranje
Willem van Oranje

Als een van de belangrijkste steden van Holland durfde Dordrecht het in 1572 aan om de Staten van Holland bijeen te roepen voor een vergadering. dit was een revolutionaire daad tegen de Spaanse overheersing en kan gezien worden als een keerpunt in de Nederlandse vrijheidsstrijd.

Tijdens deze Eerste Vrije Statenvergadering, die in juli 1572 in de Statenzaal in Het Hof plaatsvond, werd Willem van Oranje tot stadhouder benoemd en werd geld ingezameld voor een leger. Daarmee werd de eerste aanzet gegeven voor de onafhankelijke Republiek der Verenigde Nederlanden.

Het verhaal van deze bijzondere vergadering wordt in het nieuwe Hof onder meer via een film verteld in de Statenzaal, die in authentieke staat bewaard is gebleven. In diezelfde zaal verenigden Holland en Zeeland zich in 1575 in de Unie van Dordrecht, de voorloper van de Unie van Utrecht in 1579.

Artist impression van de eerste Vrije Statenvergadering. Vormgeving XPEX

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: