Dark
Light

Massagraf met soldaten van Napoleon gevonden

Auteur:
1 minuut leestijd

Tijdens bouwwerkzaamheden bij het station van Rödelheim, een wijk van de Duitse stad Frankfurt, is een massagraf gevonden met daarin de resten van een groot aantal soldaten van Napoleon Bonaparte. Volgens archeologen liggen er in totaal circa tweehonderd soldaten begraven.

Napoleon leverde in 1813, na afloop van de voor de Franse keizer dramatisch verlopen veldtocht naar Rusland, bij Hanau, een stad in de buurt van Frankfurt, strijd met geallieerde troepen uit Beieren, Oostenrijk en Rusland. Ook elders in de omgeving werd nog strijd geleverd, waarbij naar schatting circa 15.000 mannen om het leven kwamen.

Volgens onderzoekers zijn de soldaten haastig begraven. Vanwege de vondst van het graf zijn de bouwwerkzaamheden tijdelijk stilgelegd, zodat archeologen de kans krijgen de vindplaats te onderzoeken. Het gaat naar schatting vier tot zes weken duren om alle skeletten bloot te leggen. Of de soldaten bezweken aan verwondingen opgedaan tijdens gevechten, of bijvoorbeeld aan een tyfusepidemie moet nader onderzoek uitwijzen.

In 1979 werden er ook al stoffelijke resten van soldaten gevonden in deze omgeving.

×