Farao Djoser en de Trappiramide van Saqqara

De Egyptische vorst Djoser, die leefde rond 2650 v.Chr., geldt als een van de bekendste farao’s uit de Oudheid. Djoser maakte vooral naam vanwege de Trappiramide die hij liet bouwen.

Het “graf met de handjes” in Roermond

Weinigen zullen het echtpaar zijn geluk hebben misgund maar zij was rooms-katholiek en hij was protestant, en dat was bij de uitvaart toch wel wat problematisch, omdat de begraafplaats was geordend naar religieuze overtuiging.

Ongeschonden graftombe opgegraven in Nemea

Bij opgravingen bij Nemea op de Peloponnesos hebben archeologen een intacte tombe uit het vroege Myceense tijdperk (1650-1400 voor Christus) blootgelegd. Volgens het Griekse ministerie van Cultuur is het graf een van de grootste die in deze regio werd gevonden.

De 103 onbekenden van Loenen worden opgegraven

Op het Nationaal Ereveld Loenen bij Apeldoorn liggen bijna vierduizend Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven. Daarvan zijn er nog altijd 103 die onbekend zijn gebleven. De stoffelijke resten van deze slachtoffers worden nu opgegraven in een laatste poging de ‘onbekenden van Loenen’ te identificeren. Dat meldt Defensie.

Prehistorisch familiegraf gevonden in Tiel-Medel

Archeologen hebben bij Tiel een bijzonder groepsgraf van circa 5600 jaar oud gevonden. In het graf liggen tussen de acht en elf mensen begraven, waaronder twee jonge kinderen van 3 en 5 jaar oud. Waarschijnlijk gaat het om leden van een en dezelfde familie.

Uniek Romeins grafveld ontdekt bij voorbereidingen doortrekking A15

Tijdens archeologisch onderzoek ter voorbereiding op de doortrekking van de A15, is bij Bemmel een compleet Romeins grafveld uit de tweede en derde eeuw na Christus gevonden en opgegraven. Volgens de archeologen gaat het om een begraafplaats van de Romeinse elite in de Betuwe. De omvang en compleetheid van het

Een knekelkist uit Samarkand

In Centraal-Azië werden de doden lange tijd neergelegd om door honden en vogels te worden opgegeten, waarna de botten werden verzameld en begraven.

Massagraf met soldaten van Napoleon gevonden

Het gaat naar schatting vier tot zes weken duren om alle skeletten bloot te leggen. Of de soldaten bezweken aan verwondingen opgedaan tijdens gevechten, of bijvoorbeeld aan een tyfusepidemie moet nader onderzoek uitwijzen.