Dark
Light

Middeleeuws rondeel gevonden in Wageningen

1 minuut leestijd

Bij graafwerkzaamheden ten behoeve van de vervanging en vernieuwing van de riolering in het Wageningse Bowlespark is maandag aan de oostzijde van de stad een middeleeuws rondeel (een halfronde vestingtoren) in de stadsmuur aangetroffen. Dat meldt de gemeente Wageningen.

Middeleeuws Rondeel (Gemeente Wageningen)
Middeleeuws Rondeel (Gemeente Wageningen)
De vondst was voor de archeologen een grote verrassing omdat de toren op geen enkele oude kaart van de stad voorkomt. Op oude tekeningen met de stadsmuur is op diverse plaatsen in de oostelijke muur een rondeel getekend, alleen op de plek van het kasteel op het Bowlespark komt deze niet voor.

Volgens archeoloog Patrick van Luijtelaar (Syntegra) die het muurwerk vrijgelegd heeft, dateert op grond van de afmetingen van de baksteen dit deel uit de periode vóór 1500.

Vanwege het grondwater kon hij moeilijk de fundering opsporen maar zijn vermoeden is dat de muur ‘gewoon’ op het zand staat en niet op palen. Ook zag hij in het muurwerk scheuren van zo’n 10 centimeter wat er op kon wijzen dat de muur (oorlogs)schade heeft opgelopen en is verzakt. Behalve muurwerk werden tot nu toe drie granieten kogels in fragmenten gevonden die ongeveer 45 kilo per stuk wegen en een doorsnede van 35 centimeter hebben.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Meer informatie