Dark
Light

Nationaal Archief toont deel kaartencollectie

Auteur:
2 minuten leestijd
De drie Schieën tussen Delfshaven, Overschie en Schiebroek, maker onbekend, eerste helft 16e eeuw
De drie Schieën tussen Delfshaven, Overschie en Schiebroek, maker onbekend, eerste helft 16e eeuw - Nationaal Archief

Met ruim 300.000 kaarten en tekeningen en 400 atlassen en kaartenboeken beheert het Nationaal Archief in Den Haag de grootste kaartencollectie van Nederland. In de tentoonstelling Op de kaart toont de instelling vanaf deze week een deel van die collectie. Doel is vooral om de bezoeker iets te vertellen over de ideeën en bedoelingen van de opdrachtgevers en vervaardigers van de kaarten.

De kaarten zijn allemaal gemaakt vanuit een bepaald perspectief en met een specifiek doel. Zoals het beheren van een duingebied of aanleggen van een nieuw wegennet. Aan de hand van de thema’s Op weg, Kaarten en kolonialisme en Maakbaar Nederland wil het archief iets vertellen over de achtergrond van de getoonde kaarten. Het Nationaal Archief:

Tegenwoordig hoef je de weg nooit meer kwijt te raken. Je geeft je bestemming op in je mobiele telefoon en Google Maps wijst je de weg. Maar reizen met behulp van een kaart was vroeger niet vanzelfsprekend. Het wegennet van Nederland in de zeventiende eeuw liet nogal wat te wensen over. En maar weinig mensen hadden toegang tot een kaart. Voor zeereizen waren kaarten in die tijd essentieel. Zonder kaart was het vrijwel onmogelijk om op zee te weten waar je was. In de expositie zijn daarom veel oude kaarten te zien die gebruikt zijn om mee te navigeren.
Selotiga en omgeving, maker onbekend, 1825
Selotiga en omgeving, maker onbekend, 1825 – Nationaal Archief

Koloniale geschiedenis

Het archief toont daarnaast verschillende kaarten die verbonden zijn met de koloniale geschiedenis van ons land. Een groot deel van de collectie die de instelling beheert is dan ook gemaakt of verzameld door de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC). Deze handelsmaatschappijen gebruikten de kaarten voor navigatie, oorlogvoering, administratie en grensafbakening. Ze speelden zo onder meer een rol bij het innemen, controleren en exploiteren van kolonies en bij de handel in mensen. Aangezien de kolonies in de negentiende en twintigste eeuw direct onder de Nederlandse staat vielen maken kaarten uit deze periode onderdeel uit van de collectie van het Nationaal Archief.

Bedijking van de Zijpe, Jan van Scorel. 1552-1553
Bedijking van de Zijpe, Jan van Scorel. 1552-1553 – Nationaal Archief

Maakbaar Nederland

Tot slot wordt aan de hand van diverse kaarten getoond hoe de toenmalige provincie Holland door de eeuwen heen veranderde. De strijd tegen het water speelde hierbij een grote rol. Om het land tegen de zee te beschermen, moesten duinen worden aangelegd, verbeterd en onderhouden. Het land achter de duinen werd in de loop van de tijd steeds verder uitgebreid door meren droog te maken en in te polderen. Vanaf de twintigste eeuw kreeg de overheid steeds meer invloed op de inrichting van steden en het platteland. De tentoonstelling geeft een indruk van dit soort veranderingen in het Nederlandse landschap.

De tentoonstelling sluit aan bij het vorig jaar verschenen Het Grote Kaartenboek – Vijf eeuwen cartografie. Dit boek toont ongeveer driehonderd bijzondere kaarten uit de collectie van het Nationaal Archief.

Looptijd tentoonstelling Op de kaart: 10 februari tot en met 22 oktober 2023

×