Dark
Light

Nationaal Comité: maak van Bevrijdingsdag een vrije dag

Auteur:
1 minuut leestijd
Nationaal Monument op de Dam - cc
Nationaal Monument op de Dam - cc

Het Nationaal Comité pleit ervoor dat 5 mei voor iedereen een vrije dag wordt. Volgens het comité is het belangrijk om op één dag in het jaar gemeenschappelijk stil te staan bij het belang en de herkomst van onze vrijheid.

Nationaal Monument op de Dam - cc
Nationaal Monument op de Dam – cc
Dat staat in de concept-toekomstvisie voor de invulling van 4 en 5 mei de komende jaren. De vijfde mei kan er volgens de samenstellers van het rapport voor zorgen dat de gemeenschappelijke identiteit versterkt wordt. Bevrijdingsdag is, zo stelt het comité, misschien wel de belangrijkste dag van het jaar. Als het aan het comité ligt wordt het niet zomaar een vrije dag, maar een echte Dag van de vrijheid.

Voor wat betreft 4 mei, Dodenherdenking, stelt het comité voor om niets te veranderen aan de opzet waarbij niet alleen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook slachtoffers van andere oorlogen en vredesmissies worden herdacht.

Eerder dit jaar pleitten verschillende organisaties – waaronder het Contactorgaan Moslims en Overheid, het CIDI en het Nederlands Auschwitz Comité – er nog voor om het memorandum van het Nationaal Comité aan te passen en weer vooral slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.

Het comité voelt hier niets voor:

“Het is niet juist het ene slachtoffer op een andere wijze te waarderen dan het andere. Zo bezien is er geen hiërarchie in persoonlijk lijden.”

Wel wil het comité bepaalde gebeurtenissen duidelijker gaan benoemen:

“Wij vinden het zinvol en noodzakelijk gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog te onderscheiden, omdat juist zij kenmerkend zijn voor wat er toen gebeurde, en omdat wij op die manier willen bijdragen aan het opbouwen van een gemeenschappelijk, door ons allen te delen zicht op die periode. Geschiedenis kan nooit de optelsom zijn van alleen maar individuele verhalen, hoe belangrijk ook.

×