Dark
Light

‘Nederlanders associëren jodendom vooral met WOII’

Auteur:
1 minuut leestijd

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Nieuwe Kerk en het Joods Historisch Museum in Amsterdam blijkt dat Nederlanders niet erg veel weten van de Joodse cultuur.

Chanoekalamp, Nederland, ca. 1900 – Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam
Het onderzoek werd door het bureau Direct Research uitgevoerd naar aanleiding van een grote overzichtstentoonstelling over drieduizend jaar Joodse religie, cultuur, kunst en geschiedenis in de Nieuwe Kerk. Deze tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met het Joods Historisch Museum. In totaal werkten 505 Nederlanders vanaf 18 jaar aan het onderzoek mee. De Nieuwe Kerk:

“Nederlanders zijn slecht op de hoogte van de joodse cultuur. De associaties die er zijn, beperken zich voornamelijk tot de Tweede Wereldoorlog en de jodenvervolging, het keppeltje en Israël.”

Iets meer dan de helft van de ondervraagden (51,1%) gaf aan na het christendom het jodendom het beste te kennen. Opvallend is ook dat in de leeftijdsgroep 21 tot en met 30 jaar dit percentage lager ligt. De meerderheid in deze groep gaf aan meer kennis te hebben van het christendom en de islam.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat een groot deel van de Nederlanders geen enkele Joodse feestdag kan noemen. Van de Joodse feestdagen zijn Pesach, Chanoeka en Jom Kippoer het bekendst. Verder blijkt dat driekwart van de Nederlanders nog nooit naar een museum of tentoonstelling over het jodendom geweest is. Joël Cahen, directeur van het Joods Historisch Museum:

De tentoonstelling lijkt te voorzien in een enorme behoefte. Zowel De Nieuwe Kerk als het Joods Historisch Museum krijgt dagelijks telefoontjes en berichten van enthousiaste bezoekers. Ik hoop dat zo’n grote tentoonstelling een bijdrage levert aan de kennis over en het begrip van het jodendom.

De tentoonstelling Jodendom. Een wereld vol verhalen is nog tot en met 15 april te bezoeken in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De expositie maakt deel uit van een reeks tentoonstellingen van De Nieuwe Kerk over wereldreligies in cultuurhistorisch perspectief.

Overzicht van Boeken over het jodendom

×