Dark
Light

Nieuw Land conserveert archief Zuiderzeesteunwet

Auteur:
1 minuut leestijd

Nieuw Land Erfgoedcentrum
Metamorfoze, het het Nationaal Programma voor het behoud van het Papieren Erfgoed, heeft Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad goedkeuring gegeven voor de conservering van het Archief Rijksdienst Uitvoering Zuiderzeesteunwet (1925-1975).

Protestactie Urker Vissers – klik voor een vergroting
Wat Nieuw Land betreft is het archief van de Zuiderzeesteunwet een van de meest interessante collecties die het erfgoedcentrum beheert. In totaal beslaat het archief 153 strekkende meter, zijnde ongeveer 15.000 dossiers van personen behorende tot de kustbevolking van de voormalige Zuiderzee.

Het gaat om personen die aanspraak konden maken op een tegemoetkoming vanwege financieel verlies door afsluiting van de Zuiderzee. De dossiers geven inzicht in de leefomstandigheden van de Zuiderzeevissers voor en na de afsluiting van de Zuiderzee, en laten de gevolgen zien van de economische crisis in de jaren dertig en de uitvoering van het Zuiderzeeproject. Nieuw Land Erfgoedcentrum:

“Niet eerder is zo’n omvangrijk archief met persoonsdossiers van een uitvoeringsdienst bewaard gebleven. Meestal werden ze om reden van privacy vernietigd. Zo zijn bijvoorbeeld de dossiers van de eerste pachters van de IJsselmeerpolders allemaal vernietigd waarmee een belangrijke onderzoeksbron voorgoed verloren is gegaan.”

Het archief van de Zuiderzeesteunwet bleef bewaard omdat de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders het archief vanaf eind jaren zeventig als onderzoeksarchief in bruikleen hield. Bij de fusie van Nieuw Land werd besloten het archief over te brengen naar Nieuw Land, waarmee bewaring gewaarborgd werd.

Nieuw Land Erfgoedcentrum gaat nu zorgen voor conservering en digitalisering en wil er zo voor zorgen dat het archief beter toegankelijk wordt.

Metamorfoze verleende onlangs ook toestemming voor de conservering van enkele andere archieven:

  • Archief Weeskamer Rotterdam (1444-1836) – Gemeentearchief Rotterdam
  • Archief Nieuwe West-Indische Compagnie (1675-1792) – Nationaal Archief
  • Boekenvakarchieven (1801-1950) – UB Amsterdam
  • Collectie geannoteerde boekveilingcatalogi (1801-1939) – UB Amsterdam
  • Collectie Nederlandse kampen en gevangenissen (1940-1945) – NIOD
  • Collectie Tokio Tribunaal (1946-1949) – NIOD
×