Particuliere notulen vergaderingen Staten van Holland online

Vergadering van de Staten van Holland en West Friesland in 1625
De beraadslagingen tijdens vergaderingen van de Staten van Holland van 1620 tot 1640 zijn sinds kort online te raadplegen. Het gaat om particuliere notulen die ook politieke discussies bevatten.

Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) heeft de aantekeningen van Nicolaas Stellingwerff (pensionaris van Medemblik) en Sybrand Schot (secretaris van Purmerend) gedigitaliseerd. De twee hebben verslag gedaan van beraadslagingen binnen de Staten van Holland en West-Friesland waar zij gedeputeerden waren namens hun steden.

In de officiële gedrukte notulen staan alleen de besluiten, terwijl in de particuliere verslagen van beide mannen ook discussies worden weergegeven. Daarom geven ze een beter beeld van de besluitvorming in de zeventiende eeuw. Ook worden de verhoudingen tussen de verschillende stemhebbenden en die van de stadhouder met de Staten-Generaal duidelijker.

- advertentie -

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Meer van dit soort berichten? Like ons dan!

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier