Dark
Light

Ptolemaeïsche munt gevonden in Israël

Auteur:
1 minuut leestijd

Archeologen hebben in Israël een bijzondere 2200 jaar oude munt gevonden. De Israëlische oudheidkundige dienst heeft dat bekendgemaakt.

De munt is in 191 voor Christus geslagen in Alexandrië. In die periode was Ptolemaeus V Epiphanes koning van Egypte. Op het geldstuk is de naam van de vrouw van Ptolemaeus II te vinden: Arsinoë II (316-270 v.Chr). De vondst werd gedaan bij Tel Kedesh in het noorden van Israël door medewerkers van de Amerikaanse universiteiten van Michigan en Minnesota. Op de voorzijde van de munt is de beeltenis van Arsinoë II te zien en op achterzijde twee elkaar overlappende cornucopias, hoornen des overvloeds.

Volgens Donald Ariel, hoofd van de muntenafdeling van de Israëlische oudheidkundige dienst, is de munt uitzonderlijk zwaar. De gevonden munt weegt ruim 27 gram terwijl de meeste munten uit die tijd ongeveer 4,5 gram wegen. Volgens Ariel werd de munt niet als betaalmiddel gebruikt en had hij meer een symbolische functie. Mogelijk werd hij geslagen ter gelegenheid van een festival ter ere van koningin Arsinoë II. De Egyptische trouwde op vijftienjarige leeftijd met Lysimachus, één van de generaals van Alexander de Grote. Toen haar echtgenoot in 281 voor Christus omkwam tijdens de slag bij Corupedium trouwde Arsinoë met haar broer: Ptolemaeus II.

Na haar dood in 270 voor Christus liet Ptolemaeus II haar als godin vereren onder de cultusnaam Philadelphos (die haar broeder bemint). Hij liet onder meer munten slaan met daarop de beeltenis van Arsinoë om zo de herinnering aan zijn overleden zustervrouw levend te houden. De onlangs in Israël gevonden munt werd tachtig jaar na de dood van Arsinoë geslagen.

Volgens Donald Ariel is er slechts een keer eerder een Ptolemaeïsche munt gevonden in Israël. De vorige munt dateerde uit de derde eeuw voor Christus en woog met slechts twee gram veel minder dan de nu gevonden munt.

×