Dark
Light

SER staat stil bij mijlpalen uit zijn geschiedenis

Auteur:
1 minuut leestijd

SER tijdlijn
In 2010 is het zestig jaar geleden dat de Sociaal Economische Raad (SER) werd opgericht. Naar aanleiding van dit jubileum worden er dit jaar verschillende symposia gehouden. Op de website van de SER is sinds kort een digitale tijdlijn te vinden waarin stilgestaan wordt bij verschillende belangrijke momenten uit de geschiedenis van de raad.

De eerste vergadering van de Sociaal Economische Raad (SER) vond plaats op 21 juli 1950. De raad werd opgericht nadat het parlement een wet had aangenomen waarin gesteld werd dat er een ‘sociaal-economische raad’ moest komen. Deze raad moest de regering onder meer adviseren over sociaaleconomisch beleid en verder toezicht houden op product- en bedrijfschappen. Econoom François de Vries (1884-1958) werd de eerste voorzitter van de SER.

Het speciale aan de raad is dat hierin ondernemers, werknemers en door de overheid benoemde deskundigen samenwerken.

In de tijdbalk die naar aanleiding van het jubileum gemaakt werd, wordt stilgestaan bij verschillende belangrijke momenten. Zo werd in 1956 bijvoorbeeld voor het eerst een vrouw lid van de SER, de sociologe en feministe Hilda Verwey-Jonker (1908-2004). Nog ieder jaar organiseert de SER ter ere van haar eerste vrouwelijke lid de Hilda Verwey-Jonker Lezing.

In de jaren zestig pleitte de SER voor invoering van een wettelijk minimumloon en in de jaren zeventig moest de raad het even stellen zonder de inbreng van FNV-vertegenwoordigers. De werknemersvereniging was toen verwikkeld in een cao-conflict met werkgevers.

Deze en vele andere belangrijke momenten uit de geschiedenis van de SER zijn in de tijdbalk terug te vinden. Daarnaast zijn in een apart kader andere belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen decennia opgenomen, zoals bijvoorbeeld de sluiting van de laatste mijn in Limburg of de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken.

Steun ons werk

Recent gepubliceerd

Gerelateerde rubrieken:

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 52.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×