SER staat stil bij mijlpalen uit zijn geschiedenis

SER tijdlijn
In 2010 is het zestig jaar geleden dat de Sociaal Economische Raad (SER) werd opgericht. Naar aanleiding van dit jubileum worden er dit jaar verschillende symposia gehouden. Op de website van de SER is sinds kort een digitale tijdlijn te vinden waarin stilgestaan wordt bij verschillende belangrijke momenten uit de geschiedenis van de raad.

De eerste vergadering van de Sociaal Economische Raad (SER) vond plaats op 21 juli 1950. De raad werd opgericht nadat het parlement een wet had aangenomen waarin gesteld werd dat er een ‘sociaal-economische raad’ moest komen. Deze raad moest de regering onder meer adviseren over sociaaleconomisch beleid en verder toezicht houden op product- en bedrijfschappen. Econoom François de Vries (1884-1958) werd de eerste voorzitter van de SER.

Het speciale aan de raad is dat hierin ondernemers, werknemers en door de overheid benoemde deskundigen samenwerken.

- advertentie -

In de tijdbalk die naar aanleiding van het jubileum gemaakt werd, wordt stilgestaan bij verschillende belangrijke momenten. Zo werd in 1956 bijvoorbeeld voor het eerst een vrouw lid van de SER, de sociologe en feministe Hilda Verwey-Jonker (1908-2004). Nog ieder jaar organiseert de SER ter ere van haar eerste vrouwelijke lid de Hilda Verwey-Jonker Lezing.

In de jaren zestig pleitte de SER voor invoering van een wettelijk minimumloon en in de jaren zeventig moest de raad het even stellen zonder de inbreng van FNV-vertegenwoordigers. De werknemersvereniging was toen verwikkeld in een cao-conflict met werkgevers.

Deze en vele andere belangrijke momenten uit de geschiedenis van de SER zijn in de tijdbalk terug te vinden. Daarnaast zijn in een apart kader andere belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen decennia opgenomen, zoals bijvoorbeeld de sluiting van de laatste mijn in Limburg of de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: