Dark
Light

Slag bij Borodino van 1812 herdacht

Auteur:
2 minuten leestijd
Slag bij Borodino – Louis Lejeune, 1822

In Rusland is zondag de Slag bij Borodino van 1812 herdacht. De veldslag die tweehonderd jaar geleden plaatsvond, werd onder toeziend oog van onder meer de Russische president Vladimir Poetin nagespeeld door duizenden Franse en Russische acteurs.

In september 1812 namen ongeveer 250.000 Franse en Russische soldaten het bij het dorpje Borodino, honderdtwintig kilometer ten westen van Moskou, tegen elkaar op. Het was de grootste veldslag die tot dan toe was gevoerd.

Onder leiding van Napoleon waren de Fransen in 1812 Rusland binnen gevallen. Aanvankelijk kreeg het leger weinig tegenstand. Het kon relatief eenvoudig het vijandelijk gebied binnentrekken. De Russen trokken zich terug en gebruikten hierbij de ’tactiek van de verschroeide aarde’: alle zaken van militaire en economische waarde (die de vijand van dienst zouden kunnen zijn) werden vernietigd. Ook werd het water vergiftigd, waardoor de Franse soldaten allerlei besmettelijke ziektes opliepen.

Napoleon tijdens de brand van MoskouNapoleon werd door het gebrek aan voorraden gedwongen steeds verder Rusland binnen te trekken. Ondanks zware materiële verliezen was hij vastbesloten door te gaan naar Moskou. Hij was er van overtuigd dat hij de Russen daar tot overgave kon dwingen. In de Slag om Borodino, het voorstadje van Moskou waar het gevecht zich afspeelde, werd nipt door de Fransen gewonnen. Een week na de overwinning trok Napoleon met zijn leger Moskou binnen. Velen verwachtten dat er nu vredesonderhandelingen zouden beginnen. Het liep echter anders.

De Moskouse graaf Fjodor Vasiljevitsj Rostopsjin (1763-1828) had bevel gegeven alles te vernietigen wat de Fransen van nut kon zijn en al het wapentuig mee te nemen. Vervolgens staken de Russen Moskou in brand.

Het leger van Napoleon had het hierdoor zwaar te verduren. Door de brand gingen alle voedselvoorraden en pakhuizen in vlammen op. De Fransen zagen zich al snel genoodzaakt zich terug te trekken uit Moskou. Tijdens de terugtocht kwamen manschappen van Napoleon om het leven. Van de ruim 700.000 militairen die onder bevel van Napoleon Rusland aanvielen overleefden er uiteindelijk slechts 18.000 tot 22.000. Op 18 december 1812 eindigde de tocht naar Rusland. De beroemde Slag bij Borodino en de brand van Moskou worden vaak gezien als het keerpunt in deze Napoleontische oorlog.

Lees ook: ‘Wat een karakter tonen die barbaren’

×